Niebiesko-zielone granty dla Warmii i Mazur

“Niebiesko-zielone granty dla Warmii i Mazur, to konkurs zorganizowany po raz pierwszy przez samorząd województwa. Obejmował on zadania zmierzające do poprawy stanu środowiska w celu podniesienia jakości życia mieszkańców regionu.

Gmina Pisz zyskała w ramach tego konkursu 30.000 zł. Znalazła się tym samym w gronie 13 samorządów, które pozyskały fundusze na wykonanie nasadzeń drzew, krzewów i bylin w ramach zagospodarowania wspólnych przestrzeni zielonych. Całkowita kwota inwestycji polegającej na wykonaniu nasadzeń wzdłuż ul. Michała Wołodyjowskiego w Piszu wyniosła 61.416,36 zł. Posadzono 9 gatunków drzew w łącznej ilości 98 sztuk, 7 gatunków krzewów w łącznej ilości 574 sztuk, 3 gatunki traw w ilości 16 sztuk oraz 12 gatunków niskiej zieleni (byliny) w łącznej ilości 3.471 sztuk. Roślinność posadzono wzdłuż drogi, na odcinku 600 metrów, a długość wykonanych zieleńców wynosi około 583 mb. Drzewa i krzewy, mają znaczącą rolę w walce ze zmianami klimatu i wpływają na poprawę jakości powietrza. Duże powierzchnie terenów zielonych ograniczają efekt „miejskiej wyspy ciepła”, który bywa szczególnie uciążliwy w trakcie letnich upałów. Takie działania same w sobie mają ogromne znaczenie dla tworzenia naturalnej równowagi w terenie zabudowanym. Obok korzyści środowiskowych, liczna obecność drzew i zieleni w bezpośrednim otoczeniu wywiera również pozytywny wpływ na komfort życia.”