Asfalt zastąpił starą szutrówkę do Wąglika

Długo wyczekiwana droga asfaltowa prowadząca z Pisza do miejscowości Wąglik niebawem zostanie oddana do użytku.

Inwestycja została zrealizowana w formule „zaprojektuj i buduj”. Polegała ona na budowie drogi, poboczy i zjazdów do nieruchomości, urządzeniu zieleni z wykonaniem nasadzeń oraz wykonaniu peronu autobusowego wraz z wiatą przystankową, gdzie mieszkańcy gminy Pisz mogą spokojnie poczekać na transport i schronić się w razie złych warunków atmosferycznych.
Inwestycję „Budowa drogi od ulicy Wąglickiej w Piszu do miejscowości Wąglik” DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Kwota udzielonego dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg: 1.449.647,34 zł Kwota udzielonego dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych: 594.882,78 zł
Całkowita wartość projektu 2.416.078,90 zł