Ogłoszenie o sprzedaży zbędnych składników majątku ruchomego

Ogłoszenie o sprzedaży zbędnych składników majątku ruchomego

Burmistrz Pisza informuje, że posiada niżej wymienione składniki majątku ruchomego uznane za zbędne i przeznaczone do sprzedaży, tj.:

1) Szafy biurowe;
2) Regały biurowe;
3) Biurka;
4) Krzesła ISO;
5) Fotele obrotowe.

Powyżej wskazane składniki majątku ruchomego można oglądać w siedzibie Urzędu miejskiego w Piszu w godzinach od 7:15 – 15:15.
W przypadku zainteresowania zakupem danego składnika majątku ruchomego prosi się o kontakt z Wydziałem Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Piszu pok. Nr 23, tel. 87 424 12 10.