Granty PPGR – Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym

Do uczniów Gminy Pisz trafiły już pierwsze komputery z programu “Granty PPGR – Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym”.

Program zakładał wsparcie rodzin popegeerowskich z dziećmi w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego oraz dostępu do Internetu. W Gminie Pisz wsparciem objętych zostało 507 osób. Ze środków dofinansowania jakie gmina otrzymała zakupione zostały:

sprzęt komputerowy z urządzeniami peryferyjnymi i akcesoriami oraz niezbędnym oprogramowaniem, umożliwiających pracę zdalną, w tym niezbędne akcesoria i oprogramowanie dla osób z niepełnosprawnościami;
ubezpieczenie zakupionego sprzętu komputerowego;
usługę zapewniającą dostęp do Internetu na sprzęcie komputerowym zakupionym w ramach projektu, w przypadku gdy opiekun prawny w oświadczeniu wskaże na brak możliwości zapewnienia usługi dostępu do Internetu.

Burmistrz Pisza Andrzej Szymborski oraz Senator Małgorzata Kopiczko w ramach zadania pn.: „Przeciwdziałanie cyfrowemu wykluczeniu dzieci z rodzin byłych pracowników PGR” przekazali pierwsze komputery. Podczas przekazania obecni byli również przedstawiciele Wykonawcy ww. zadania, tj. Producent Lenovo – Sylwester Wójcik i dostawca Nexustelecom – Piotr Synowski.