Cyfrowa Gmina – umowa podpisana

Podpisano umowę na dofinansowanie Gminy Pisz w ramach programu “Cyfrowa Gmina”.

Pandemia COVID-19 pokazała, że sprawne wykorzystywanie technologii cyfrowych przez samorządy ma kluczowe znaczenie dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców.
„Cyfrowa Gmina” to projekt skierowany do wszystkich gmin w Polsce, finansowany z Funduszy Europejskich, w ramach programu React- EU.
W ramach dofinansowania zostanie zakupiony sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem, który ma usprawnić mieszkańcom Gminy załatwianie bieżących spraw w tutejszym Urzędzie.