Informacja Urzędu Miejskiego w Piszu

Please select a featured image for your post

Na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Piszu zostały wywieszone wykazy:

– nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej:
– Pilchy – cz. dz. nr 142/9 o pow. 730 m2 ( teren do zagospodarowania)
– Pisz, ul. Gałczyńskiego – cz. dz. nr 462/109 o pow. 15 m2 (teren pod garażem blaszanym)
– Pisz, ul. Warszawska – cz. dz. nr 495/3 o pow. 25 m2 (teren na prowadzenie działalności gospodarczej – handel)
– Pisz, ul. Gizewiusza – cz. dz. nr 362/11 o pow. 7m2 (teren pod garażem)
– Pisz, ul. Wojska Polskiego – cz. dz. nr 339 o pow. 120 m2 (ogródek)
– Pisz, ul. Żytnia – cz. dz. nr 1887 o pow. 340 m2 (ogródek)
– Pisz, ul. Bukowa – cz. dz. nr 1881/6 o pow. 500 m2 (ogródek)
– Pisz, Pl. Daszyńskiego – cz. dz. nr 414/14 o pow. 50 m2 (cele rekreacyjne -działalność gospodarcza)

– nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej:
– Pisz, ul. Gdańska 14/16 – sprzedaż lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w gruncie na rzecz
najemcy lokalu,

– nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze przetargu:
– Rakowo Piskie – dz nr 13 o pow. 5100 m2 (cele rolne)