Wykonawca opuścił plac budowy – modernizacja i rozbudowa Piskiego Domu Kultury

Wykonawca inwestycji, firma JL Sp. z o.o. bezpodstawnie wypowiedziała umowę i zeszła z placu budowy. Wkrótce ogłoszony zostanie nowy przetarg, termin rozliczenia inwestycji został wydłużony przez Urząd Marszałkowski.

Firma JL Sp. z o.o. – Wykonawca, od dłuższego czasu nie wywiązywał się z umowy dotyczącej realizacji Inwestycji, Piski Dom Kultury zwracał wielokrotnie, pisemnie uwagę Wykonawcy, że tempo w jakim są wykonywane prace, a także ilość osób pracujących na budowie spowoduje mocne opóźnienie w realizacji inwestycji. Początkowo firma zapewniała, że zakończą prace zgodnie z terminem. Był czas, kiedy prace budowlane znacznie przyspieszyły a na placu budowy pojawiła się większa ilość pracowników. Jednak to nie trwało zbyt długo. Wkrótce okazało się, że wiele prac jest realizowane niezgodnie z przewidzianym terminem. PDK wezwał Wykonawcę do realizowania prac zgodnie z harmonogramem bądź do przedstawienia zaktualizowanego harmonogramu wraz z programem naprawczym. Nowo przedstawiony harmonogram nie zgadzał się ze stanem faktycznym realizowanych prac. Wszelkie kolejne działania ze strony Wykonawcy dowodzą temu, iż od dłużnego czasu spółka nie zamierzała kontynuować prac związanych z umową, szukając jednocześnie powodów, aby rozwiązać umowę z winy Zamawiającego, narażając tym samym Piski Dom Kultury na ponoszenie ogromnych kosztów.

W maju Wykonawca wystosował pismo z prośba o waloryzację umowy ze względu na wzrost cen. Dyrektor PDK Katarzyna Sobiech oraz Burmistrz Pisza Andrzej Szymborski z prawnikiem i inspektorami nadzoru budowlanego dwukrotnie spotkali się z Prezesem Spółki JL i jego prawnikiem. Negocjacje trwały wiele godzin. W konsekwencji rozmów ustalona została waloryzacja umowy, jednak ze względu na ograniczenia prawne, możliwe to było tylko poprzez ugodę sądową. Jednak zanim do takiej ugody miałoby dojść obie strony ustaliły powołanie komisji aby policzyć faktyczną kwotę
o jaką umowa miałaby być waloryzowana. Dwa dni po ostatnim spotkaniu Wykonawca nie tylko nie wyznaczył składu komisji ze swojej strony, a zwyczajnie wypowiedział umowę na Modernizację i Rozbudowę Piskiego Domu Kultury i zszedł z budowy.

Aktualnie Piski Dom Kultury jest na etapie przygotowywania niezbędnej dokumentacji do przeprowadzenia kolejnego przetargu, podczas którego wyłoni wykonawcę na dalszą realizacje w/w inwestycji. Planowany termin ogłoszenia przetargu to koniec lipca 2022 r. Urząd Marszałkowski na wniosek Piskiego Domu kultury przedłużył termin rozliczenia inwestycji do listopada 2023r.