Mija termin składania deklaracji

30 czerwca 2022 roku mija termin składania deklaracji dot. źródeł ciepła i źródeł spalania paliw dla budynków mieszkalnych (budynki jednorodzinne, w zabudowie bliźniaczej i szeregowej, budynki wielorodzinne i budynki zbiorowego zamieszkania) oraz budynków i lokali niemieszkalnych (np. budynki i lokale usługowe, handlowe, budynki gospodarcze, domki letniskowe).

Na złożenie deklaracji właściciele/zarządcy budynków już istniejących mają czas do 30 czerwca 2022 r. natomiast w przypadku nowo powstałych obiektów jest to termin 14 dni od uruchomienia nowego źródła ciepła lub spalania paliw.
Deklarację można złożyć w dwóch formach:
drogą elektroniczną na stronie: zone.gunb.gov.pl
w formie papierowej – wypełniony dokument powinien być przesłany listownie lub złożony osobiście w Urzędzie Miejskim w Piszu, ul. Gustawa Gizewiusza 5 (wniosek do pobrania poniżej)
Za brak złożonej do CEEB deklaracji w wymaganym terminie grozi kara grzywny.