Akcja zadymiania sieci kanalizacji sanitarnej

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Piszu informuje, że dnia 9.05.2022 r. rozpoczęło akcję zadymiania sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. PCK w Piszu.

Metoda ta polega na wtłoczeniu dymu do ulicznej studzienki kanalizacyjnej. Dym znajduje ujście w rynnach lub innych miejscach, jeżeli są one podłączone do przewodów sanitarnych. Działanie to ma na celu sprawdzenie szczelności sieci kanalizacji sanitarnej, likwidację nielegalnych przyłączy oraz ujawnienie nielegalnego podłączenia wód opadowych i drenażowych do kanalizacji.