Wyrobienie numeru PESEL dla obywateli Ukrainy ruszyło od 16 marca 2022 roku

Obywatele Ukrainy, którzy ubiegają się o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie, będą mogli załatwić sprawę wyłącznie po wcześniejszym umówieniu wizyty w Wydziale Spraw Obywatelskich i Promocji, Urzędu Miejskiego w Piszu pod numerem telefonu 87 424 12 19

Jak składa się wniosek o nadanie numery PESEL

Najpierw trzeba umówić wizytę w urzędzie. Przy składaniu wniosku o nadanie numeru PESEL obywatele Ukrainy i członkowie ich rodzin są zobowiązani dołączyć fotografię.
Podczas składania wniosku od osoby, której dotyczy wniosek, pobierane będą również odciski palców. Nie dotyczy to dzieci do lat 12.
Papierowy wniosek składa się osobiście. Należy wcześniej się umówić.
Wniosek jest bezpłatny. Wniosek wypełnia osoba, która ubiega się o PESEL albo urzędnik na podstawie danych podanych przez wnioskodawcę.
Należy mieć ze sobą dokument, na podstawie którego przekroczyły granicę (paszport biometryczny, ukraiński paszport wewnętrzny, Kartę Polaka, akt urodzenia w przypadku dzieci). Składając wniosek warto podać swój adres mailowy i numer telefonu oraz wyrazić zgodę na założenie profilu zaufanego. Profil ułatwia załatwianie różnych formalności przez internet (np. wniosek o świadczenia pieniężne).

Jak wyrobić numer PESEL dla dziecka

Za dziecko wniosek może złożyć jego rodzic, opiekun tymczasowy lub osoba sprawująca nad nim faktyczną pieczę.
Od osób, które skończyły 12 rok życia, będą pobierane odciski palców.
Do nadania numeru PESEL potrzebne są też fotografie
PESEL nadany obywatelom Ukrainy przed 16 marca 2022 roku, którzy przekroczyli granicę RP po 24 lutego 2022 roku

Osoby, którym został już nadany numer PESEL (bez fotografii i pobierania odcisków palców), będą musiały ponownie zgłosić się do Urzędu Miejskiego w Piszu dostarczyć fotografie oraz zostawić odcisków palców.
Zgodnie z ustawą jest to niezbędne, by mogły korzystać z rozwiązań pomocowych przewidzianych w ustawie o pomocy obywatelom Ukrainy.

Na chwilę obecną nadanych zostało 76 numerów PESEL. Każdego dnia obsługiwanych jest około 20 interesantów. Aktualnie najbliższe wolne terminy wizyty to początek kwietnia.