Tydzień Pomocy Ofiarom Pokrzywdzonym Przestępstwem

W dniach 21-27 lutego 2022 roku obchodzony będzie Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem.

To kolejna edycja akcji koordynowanej przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Związana jest ona z obchodzonym w dniu 22 lutego Międzynarodowym Dniem Ofiar Przestępstw. Do akcji włączają się także dzielnicowi z powiatu piskiego. Doroczne obchody Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem związane są z ustanowieniem 22 lutego Dniem Ofiar Przestępstw. Stało się tak na mocy ustawy z 2003 roku, która wskazała na potrzebę stałego monitorowania sytuacji osób pokrzywdzonych przestępstwem oraz działań podejmowanych na rzecz poprawy ich położenia.
Obchody Tygodnia mają zwrócić uwagę na potrzeby ofiar przestępstw oraz przynieść potrzebującym skuteczną pomoc. Taką pomocą będą bezpłatne informacje prawne udzielane w różnych lokalizacjach, w tym w sądach, prokuraturach, komendach policji, a także w siedzibach prawniczych samorządów zawodowych i organizacji pozarządowych.
Do udziału w kampanii włącza się także Komenda Powiatowa Policji w Piszu oraz podległe komisariaty. Na terenie powiatu piskiego w dniach 21-27 lutego w godzinach służby dyżury telefoniczne pełnić będą dzielnicowi. Będą udzielali informacji pod numerami telefonów:

dzielnicowi z Komendy Powiatowej Policji w Piszu , tel. 47 73 54 248
dzielnicowi z Komisariatu Policji w Białej Piskiej, tel. 47 73 54 366
dzielnicowi z Komisariatu Policji w Orzyszu, tel. 47 73 54 344
dzielnicowi z Komisariatu Policji w Rucianem – Nidzie, tel. 47 73 54 304

Całodobowo informacji udzieli także oficer dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Piszu, tel. 47 73 54 200.