Budowa Obwodnicy Pisza – spotkanie informacyjne

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie oraz Biuro Projektów TRAKT sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Katowicach
zapraszają na spotkanie informacyjne w związku z opracowaniem Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego dla przedsięwzięcia Budowa Obwodnicy Pisz

Spotkanie „on-line” odbędzie się 1.03.2022 r. (wtorek) o godz. 16:00. Materiały dotyczące analizowanych wariantów przebiegu trasy projektowanej obwodnicy Pisza oraz formularz opinii, w formie papierowej dostępne są w Urzędzie Miejskim w Piszu, ul. Gizewiusza 5, 12-200 Pisz a także w formie elektronicznej na stronie internetowej: https://www.trakt.eu/obwodnica-pisza

Tu zapoznasz się ze szczegółami