Dzielnicowi przekazali paczki żywnościowe potrzebującym

Komenda Powiatowa Policji wspólnie z Bankiem Żywności w Piszu zorganizowali akcję pomocy najbardziej potrzebującym mieszkańcom naszego powiatu.

Komendant Powiatowy Policji w Piszu, mł. insp. Marcin Kubas wspólnie z prezesem Zarządu Banku Żywności w Piszu, Marcinem Kwiatkowskim, wpadli na pomysł, by wspólnie pomóc osobom potrzebującym z powiatu piskiego, przekazując im paczki żywnościowe. Akcja miała na celu realizację jednego z głównych celów statutowych Banku Żywności, a mianowicie promocję postaw solidarności społecznej i działanie na rzecz wspólnego dobra.
Szef piskich policjantów zaproponował, aby do realizacji przedsięwzięcia zaangażowani zostali dzielnicowi. To właśnie oni, jako policjanci pierwszego kontaktu, mają doskonałe rozpoznanie swojego rejonu służbowego pod kątem osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, bądź materialnej.
W Komendzie Powiatowej Policji w Piszu i w podległych Komisariatach Policji w Białej Piskiej, w Orzyszu i w Rucianem – Nidzie służbę pełni łącznie 10 dzielnicowych. Każdy z nich miał za zadanie wytypować osoby samotne i rodziny, które z różnych względów kwalifikują się do otrzymania pomocy w postaci paczek żywnościowych.
Paczki zostały zorganizowane przez Bank Żywności w Piszu. To efekt zbiórki żywności, która miała miejsce 16 października br. z okazji Światowego Dnia Żywności. Wzięło w niej udział ponad 100 wolontariuszy z powiatu piskiego. Uzbierali blisko 3,5 tony żywności.
We wtorek (16 listopada br.) dzielnicowi, wspólnie z wolontariuszami z Banku Żywności w Piszu, przekazali 25 paczek osobom samotnym i rodzinom w powiecie piskim, które najbardziej potrzebowały takiego wsparcia.