Są pieniądze na remont drogi gminnej Pietrzyki-Maszty-Zawady

Gmina Pisz pozyskała ponad 5,6 mln zł z Rządowego Funduszu Polski Ład.

Dofinansowanie umożliwi przebudowę 3,8 km drogi gminnej Pietrzyki – Maszty – Zawady. Obecnie ten odcinek posiada nawierzchnię gruntową (od Pietrzyk do Maszt) lub asfaltową, która znajduje się w bardzo złym stanie technicznym (odcinek od Maszt do skrzyżowania z drogą powiatową biegnącą w kierunku Lisek lub Borek).
Oprócz modernizacji nawierzchni zadanie przewiduje m.in. wykonanie odwodnienia powierzchniowego drogi i pobocza (umożliwiające odprowadzenie wód opadowych), zjazdów do posesji, jak również modernizację oświetlenia na energooszczędne typu LED. Środki zewnętrzne stanowią 95% szacunkowej wartości inwestycji. Zgodnie z założeniami inwestycja powinna zostać zrealizowana w przyszłym roku.

Fot. Urząd Miejski w Piszu, zdjęcie ilustracyjne