Zaproszenie do debaty na temat możliwości i potrzeb rozwojowych organizacji pozarządowych

Szanowni Państwo, serdecznie zapraszam przedstawicieli fundacji, stowarzyszeń, kół gospodyń wiejskich i klubów sportowych do debaty na temat możliwości i potrzeb rozwojowych organizacji pozarządowych województwa warmińsko-mazurskiego, w tym powiatu piskiego wraz ze wszystkimi gminami.

Kanwę do dyskusji stanowić będzie projekt Programu współpracy Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z organizacjami pozarządowymi na lata 2022-2027, który jest obecnie konsultowany (dokument można pobrać ze strony bip.warmia.mazury.pl zakładka „Konsultacje społeczne”). Spotkanie odbędzie się w dniu 27 października 2021 r. w godz. 14.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Piszu, ul. Warszawska 1.
Program spotkania:
1. Powitanie uczestników
2. Wprowadzenie: założenia projektu wieloletniego programu współpracy Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z organizacjami pozarządowymi na lata 2022-2027 – Joanna Glezman, Pełnomocnik Marszałka ds. Współpracy
z Organizacjami Pozarządowymi.
3. Warsztaty: W jaki sposób wspierać rozwój sektora pozarządowego z poziomu lokalnego i regionalnego? Moderacja – Marek Jurzyński, sekretarz Rady Organizacji Pozarządowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego, animator. Proponowane obszary tematyczne: edukacja obywatelska (w tym poprzez wolontariat), rozwój organizacji pozarządowych, współpraca samorządu województwa i samorządów lokalnych z organizacjami pozarządowymi
4. Prezentacja propozycji grup tematycznych – dyskusja.
5. Współpraca Powiatu Piskiego z organizacjami pozarządowymi – zagadnienia bieżące: Program współpracy na 2022 rok, sposób konsultacji aktów normatywnych
z organizacjami pozarządowymi, zlecanie zadań publicznych (w tym zasady wnioskowania o dotację i wypełniania ofert), Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego.
6. Podsumowanie spotkania.

Ze względów organizacyjnych uprzejmie proszę o potwierdzenie udziału
w spotkaniu do dnia 25 października br. na adres e-mail: promocja@powiat.pisz.pl bądź telefonicznie pod numerem 87 425 47 62.

Z poważaniem Starosta Piski Andrzej Nowicki