Podsumowanie akcji #czystyPisz

#czystyPisz

Za nami druga, tym razem jesienna edycja, sprzątania gminy #czystyPisz. Jak poprzednio nie zabrakło chętnych do zorganizowanej przez Gminę Pisz akcji.

Mieszkańcy oraz wszyscy Ci, którym nie jest obojętne dbanie o otaczające nas środowisko, połączyli siły, aby choć w części oczyścić nasze miasto i gminę. Dzięki wspólnemu wysiłkowi, zaniedbane dotąd miejsca zmieniały swe oblicze. Uczestnicy znajdowali różnorodne odpady – od pustych butelek, puszek, kartonów, zużytych baterii, aż po opony samochodowe i gruz. Tym samym, choć w małej części, swoje brzydsze oblicze zmieniły lasy, nabrzeża Pisy i jezior, miejsca wypoczynku oraz tereny zielone.

Dziękujemy:

Hufiec ZHP Pisz
Sołectwo Pogobie Średnie
Sołectwo Wiartel
Klub Tenisowy Pisz-Point
Przedszkole Miejskie nr 1 w Piszu
Szkoła Podstawowa nr 1 w Piszu
Szkoła Podstawowa nr 2 w Piszu
Wszystkim niewymienionym, którzy wzięli udział w naszej akcji, a chcieli pozostać anonimowi.

– Dziękuję wszystkim. Czuję się bardzo dumny, gdy spotykam się z tak odpowiedzialną postawą mieszkańców gminy Pisz. Mam również nadzieję, że tak liczny udział mieszkańców w akcji sprzątania będzie odpowiednio mocnym sygnałem dla innych, że nie ma naszej zgody na niszczenie środowiska naturalnego, które jest naszym wspólnym dobrem – powiedział Burmistrz Pisza Andrzej Szymborski.

Słowa podziękowania należą się również Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Piszu, na którego to barkach spoczywał odbiór zebranych odpadów. Dzięki zaangażowaniu wielu osób i instytucji nasza gmina została oczyszczona z 1750 kg odpadów niesegregowanych, 90 kg odpadów ze szkła, 320 kg odpadów z plastiku oraz z 60 kg odpadów papierowych. W sumie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Piszu odebrało ponad2 tony nieczystości.
Wszystkim chętnym do udziału w akcji wspólnego sprzątania Urząd Miejski w Piszu zapewniał worki do zbierania odpadów oraz rękawiczki ochronne. Dodatkowo uczestnicy otrzymywali koszulki z logiem #czystyPisz.
Inicjatywa jak poprzednio miała nie tylko przysłużyć się naszej najbliższej okolicy, lecz całym Mazurom. Zaśmiecona Kraina Wielkich Jezior Mazurskich traci swój urok, dlatego kampania #czystyPisz ma uwrażliwić turystów oraz mieszkańców na skalę problemu. A ten niestety z każdym rokiem jest coraz większy. Ten negatywny trend może zmienić zmiana postaw każdego z nas. Poprzez troskę o ekologię dajmy dobry przykład do naśladowania innym. Liczymy, że dbałość o środowisko naturalne wejdzie nam wszystkim w krew. W efekcie akcję #czystyPisz będziemy kontynuować w swoim najbliższym otoczeniu – domu, posesji, osiedlu, ulicy, czy też Sołectwie.