Msza ekumeniczna w Kościele pw. św. Jana Chrzciciela w Piszu

W niedzielę (10 października) w Kościele pw. św. Jana Chrzciciela w Piszu, odbyła się msza ekumeniczna, której przewodniczyli pastor Marcin Pysz oraz ks. Wojciech Kalinowski.

Była to doskonała okazja dla przypomnienia, że ekumenizm to postawa pełna tolerancji i szacunku wobec bliźnich oraz ich tradycji religijnych. Ekumenia, to także dialog różnych wyznań, próba wzajemnego zrozumienia, a przede wszystkim wspólna modlitwa.
Liturgia odbyła się na prośbę Kreisgemeinschaft Johannisburg oraz Kręgu Przyjaciół ROSCH. Zaproszeni goście – a wśród nich Burmistrz Pisza Andrzej Szymborski – zostali uhonorowani przez niemieckich przyjaciół odznaką za zaangażowanie na rzecz polsko-niemieckiego porozumienia i przyjaźni.
Wśród odznaczonych znaleźli się również Starosta Piski, a także ks. Wojciech Kalinowski oraz pastor Marcin Pysz.
Po mszy odbyły się rozmowy na temat dalszego rozwijania współpracy partnerskiej.