Nowy Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Piszu

Nowy zastępca komendanta to nie jedyne zmiany kadrowe w piskiej jednostce

Kilka dni temu Komendę Powiatową Policji w Piszu odwiedził Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie, nadinsp. Tomasz Klimek. Szef garnizonu warmińsko – mazurskiego przyjechał, aby uczestniczyć w przekazaniu obowiązków na stanowisku I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Piszu. Z dniem 1 października br. stanowisko to objął nadkom. Andrzej Jaźwiński, który w ostatnim czasie był I Zastępcą Komendanta Powiatowego Policji w Olecku.
To nie jedyne zmiany kadrowe w Komendzie Powiatowej Policji w Piszu. Z początkiem października stanowisko Naczelnika Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego KPP w Piszu objął nadkom. Jacek Kępiński. Pełniącym obowiązki Komendantem Komisariatu Policji w Rucianem – Nidzie został kom. Wojciech Zieliński.

nadkom. Andrzej Jaźwiński

kom. Wojciech Zieliński

nadkom. Jacek Kępiński