1 września 1939 – Pamiętamy

1 września 1939 r. wojska III Rzeszy przekroczyły granicę Polski. Napaść hitlerowskich Niemiec zapoczątkowała największy i najkrwawszy konflikt zbrojny w historii.
W 82. rocznicę wybuchu II wojny światowej przedstawiciele samorządu Gminy Pisz, na czele z burmistrzem Andrzejem Szymborskim, a także dyrektorzy jednostek gminnych złożyli wieńce i zapalili znicze pod Pomnikiem Wolności. Pamięć bohaterów kampanii wrześniowej uczczono minutą ciszy.