W gminie Pisz przybywa dobrych dróg

Mimo sezonu urlopowego drogowcy nie mogą narzekać na brak pracy. Nie tak dawno Gmina Pisz pozyskała dofinansowanie na budowę przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Słubickiej i Czerniewskiego (szerzej o tym w oddzielnym artykule). Na tym nie koniec.

Na Osiedlu „Reganówek” dobiega końca przebudowa ostatnich trzech (z kilkunastu, jakie zostały wybudowane w minionych dwunastu miesiącach). Do przodu posuwają się roboty związane z przebudową 729-metrowego odcinka ul. Jagodnej, biegnącego od skrzyżowania ulic – Jagodnej, Tęczowej oraz Pisowody, aż do tablicy „Jagodne” (znajdującej się w niedalekiej odległości od Szkoły Muzycznej w Piszu). Zakres inwestycji jest szeroki. Na do niedawna dziurawej i nierównej jezdni została już położona warstwa asfaltowa, krawężniki i częściowo chodnik. Zmodernizowana trasa będzie oświetlona, poza tym przedsięwzięcie zakłada wykonanie zjazdów do posesji. Termin ukończenia zadania mija w połowie listopada br. Na ten cel Gmina Pisz pozyskała ponad 1 mln dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Dotacja stanowi 70% całkowitej wartości inwestycji. Pozostałe 30% to wkład własny Gminy Pisz.

Lada moment powinna rozpocząć się przebudowa ul. Wołodyjowskiego (chodzi o 610 metrowy odcinek drogi rozpoczynający się od zjazdu z Czerniewskiego). Zgodnie z podpisaną 16 lipca umową inwestycja, o wartości ponad 1,6 mln zł, zostanie ukończona w drugiej połowie listopada 2021 r. Oprócz położenia nowej nawierzchni jezdni innymi istotnymi, dla poprawy bezpieczeństwa, zmianami będą oświetlone przejścia dla pieszych, chodniki (pod obu stronach jezdni) oraz ciąg pieszo-rowerowy (po jednej stronie). Wzdłuż całej ulicy zostaną zamontowane nowoczesne i energooszczędne lampy typu LED.
Inne przedsięwzięcia, na których realizację Gmina Pisz pozyskała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Dróg są na etapie udzielenia zamówienia publicznego. Dotyczy to budowy ponad 1,5 km drogi (wraz z chodnikiem i oświetleniem) od ul. Wąglickiej w Piszu do miejscowości Wąglik (szacunkowa wartość 2,5 mln zł) i remontu drogi gminnej łączącej Turowo z Turowem Dużym o długości 2 km (planowany koszt 1,1 mln zł). W przypadku drugiej z wymienionych inwestycji 23 lipca nastąpiło otwarcie ofert. Trwa badanie ofert, na podstawie którego zostanie wyłoniony wykonawca.

Tak samo przedstawia się sytuacja dotycząca projektu pn. „Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie pomiędzy ulicami Słubicką, Pisańskiego i Wołodyjowskiego w Piszu. Na ten cel Gmina Pisz otrzymała 2 mln zł z Funduszu Rządowych Inwestycji Lokalnych, czyli ponad połowę całości zadania, które według szacunkowych kosztów powinno wynieść około 3,6 mln zł. Zakres planowanych prac przewiduje m.in. położenie ponad 2,4 kilometrowej sieci sanitarnej. Przeprowadzone działania umożliwią odprowadzanie ścieków bytowo-gospodarczych do systemu miejskiej kanalizacji (grawitacyjnej i tłocznej), a następnie do oczyszczalni ścieków. Poza tym ma być wykonana sieć kanalizacji deszczowej (długość 2,2 km), zbierającej wody odpadowe oraz roztopowe z projektowanych ulic oraz sieć wodociągowa.