Trzy godziny i czterech nietrzeźwych sterników

W trakcie minionego weekendu policyjni wodniacy zatrzymali aż czterech nietrzeźwych sterników, którzy pływali po jez. Bełdany i jez. Nidzkim.

W minioną sobotę policyjni wodniacy z Komisariatu Policji w Rucianem -Nidzie, tylko w ciągu trzech godzin zatrzymali aż czterech nietrzeźwych sterników, pływających po jeziorze Nidzkim i jeziorze Bełdany. Pierwszego zatrzymali do kontroli po godz. 14.00 Był to 44-letni turysta z województwa mazowieckiego, który płynął łodzią z silnikiem spalinowym. Badanie jego stanu trzeźwości wykazało ponad 1 promil alkoholu w organizmie.
Drugi nietrzeźwy sternik to 31-latek z województwa podlaskiego. Ten turysta miał blisko 1 promil alkoholu w organizmie. Płynął skuterem wodnym.
Na łodzi z silnikiem zaburtowym wypoczywał 29-letni mężczyzna z województwa kujawsko – pomorskiego, który został zatrzymany do kontroli przez policyjnych wodniaków. Badanie stanu trzeźwości tego sternika wykazało ponad 0,5 promila alkoholu w organizmie.
Ostatni nieodpowiedzialny sternik to 41-letni turysta z województwa mazowieckiego. Płynął łodzią z silnikiem zaburtowym. Mężczyzna tmiał blisko 1 promil alkoholu w organizmie. Z uwagi na to, że każdy z kontrolowanych sterników miał więcej niż 0,5 promila alkoholu w organizmie, wszyscy odpowiedzą za popełnienie przestępstwa. Jest to czyn zagrożony karą pozbawienia wolności nawet do 2 lat.