Odpady wielkogabarytowe – apel dla mieszkańców

Urząd Miejski w Piszu informuje, że odpady wielkogabarytowe to odpady, które ze względu na duże rozmiary i/lub wagę nie mieszczą się do pojemnika, mogą
być utylizowane jako odpady wielkogabarytowe, tj. meble, dywany, wózki dziecięce, materaca oraz rowery.

Jednocześnie przypominamy, że można wystawić odpady wielkogabarytowe przy pojemnikach tylko w terminach określonych w harmonogramie odbioru odpadów komunalnych. Poza wyznaczonymi terminami, odpady wielkogabarytowe można samodzielnie dostarczyć i nieodpłatnie przekazać do PSZOK-u w Piszu.
UWAGA! Do odpadów wielkogabarytowych nie należą: wszelkiego rodzaju części budowlane takie jak: belki, panele, ramy okienne, drzwi, grzejniki, płyty, rolety, jak również odpady remontowe, w tym gruz, części samochodowe, opony oraz odpady stanowiące zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – odpady te mogą być dostarczone do PSZOK-u w Piszu.