Mazurska Pętla Rowerowa rośnie na naszych oczach – Ruszyła przebudowa dróg szutrowych

Urokliwych miejsc w naszej gminie mamy pod dostatkiem. Jedne z nich są na wyciągnięcie ręki, aby dojechać do innych trzeba poświęcić nieco więcej czasu i energii. Na szczęście Mazurska Pętla Rowerowa scali te wszystkie piękne zakątki w jedną całość. Szlak rośnie na naszych oczach, czego dowodem jest rozpoczęta niedawno przebudowa dróg szutrowych.

– To kolejna z wielu inwestycji, która przyczyni się do powstania trasy rowerowej wokół Wielkich Jezior Mazurskich o łącznej długości ponad 300 km. Roboty budowlane są prowadzone w pięciu miejscach – w Kwiku (remont gminnej drogi szutrowej o długości około 0,51 km), Wiartlu (o długości około 0,36 km, rozpoczynający się tuż przy wjeździe do Wiartla – obok dawnego hotelu) oraz na odcinkach Maldanin – Imionek (o długości około 550 m), Wąglik – Jabłoń (długość około 1,26 km) i Wiartel Mały – Wiartel (o długości nieco ponad 2 km) – informuje Karol Syta, specjalista ds. koordynacji i realizacji projektów Stowarzyszenia Wielkie Jeziora Mazurskie 2020.

Trasy są profilowane i równane, tak aby swobodnie mogły na nich poruszać się zarówno rowery, jak i pojazdy mechaniczne. Zakres prac przewiduje remont dróg na o szerokości jezdni 4,5 m oraz poboczy. Zostanie wykonane także tzw. korytowanie nawierzchni. Zabieg polegający na przygotowaniu podłoża do ułożenia grubego materiału utwardzającego. W efekcie powstanie nowa nawierzchnia szutrowa na podbudowie stabilizowanej cementem.

– Zgodnie z zawartą 28 lutego 2021 r. umową pomiędzy Stowarzyszeniem Wielkie Jeziora Mazurskie 2020, którego Gmina Pisz jest członkiem, a wykonawcą inwestycji – Spółką Jawną „Żwirek” z Brejdyn koło Piecek, termin zakończenia przedsięwzięcia to 30 listopada 2021 r. Jego koszt wynosi ponad 2 mln zł. Pieniądze pochodzą ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Z uwagi na fakt, że w ramach tej umowy modernizowana jest cała szerokość dróg szutrowych, a tylko 1,5 m szerokości stanowi koszt kwalifikowany w projekcie, dofinansowanie w przypadku tego zadania wyniesie około 530 tys. zł. Pozostałą kwotę stanowić będzie wkład własny Gminy Pisz – wyjaśnia Karol Syta.

Do przodu posuwa się także budowa wydzielonych ścieżek rowerowych w pasie dróg gminnych.

– Roboty realizowane są zgodnie z umową zawartą w sierpniu 2020 r. z firmą DROGBUD Michał Głodowski z miejscowości Kiwity. Prace obejmują powstanie blisko 13 km wydzielonych ścieżek rowerowych, które będą przebiegać w okolicach Imionka, Jeglina, Karwiku, Zdor oraz Kwiku. Koszt inwestycji, która powinna zakończyć się w październiku br. wynosi 10,7 mln zł. W tym przypadku dofinansowanie unijne to ponad 9 mln zł.
W najbliższym czasie zostanie zawarta umowa w zakresie remontu dróg szutrowych w pasie dróg powiatowych na terenie gminy Pisz o długości ok. 120 m w miejscowości Kwik. W dalszej perspektywie czeka nas wykonanie Miejsc Obsługi Rowerzystów (tzw. MOR-ów) w Kwiku i Wiartlu. Niestety, ostatniego przetargu nie udało się rozstrzygnąć z powodu znacznego przekroczenia kwot, jakie przeznaczone były na sfinansowanie zadania. Także czeka nas kolejne postępowanie. Wkrótce też Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad przystąpi do zawarcia umów z wykonawcami remontu na trasach przebiegających przez ich teren – dodaje Karol Syta.

Szlaki rowerowe położone w gminie Pisz będą łączyły się z pozostałymi trasami rowerowymi Mazurskiej Pętli Rowerowej.

Mazurska Pętla Rowerowa scali najpiękniejsze zakątki Krainy Wielkich Jezior Mazurskich w jedną całość
Fot. Urząd Miejski w Piszu