Sprawy urzędowe załatwisz bez wychodzenia z domu

Zobowiązania z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego, podatku od środków transportu, z tytułu wywozu odpadów komunalnych – od teraz można sprawdzić i uregulować bez wychodzenia z domu.

Materiał i foto:Urząd Miejski w Piszu

Platforma e-usługi.pisz.pl to nowoczesny system wymiany informacji na linii mieszkaniec – jednostka samorządowa, w naszym przypadku Urząd Miejski w Piszu. Wprowadzone rozwiązanie ma ułatwić m.in. załatwienie urzędowych spraw. W dobie internetu e-usługi stają się coraz popularniejsze. Oszczędzają czas i ułatwiają życie, szczególnie teraz – w czasach pandemii koronawirusa. Wynikają z niej różne ograniczenia, tj. utrzymanie dystansu społecznego, praca zdalna w urzędach oraz ograniczenie liczby osób przebywających w jednym pomieszczeniu.

– Serwis e-usługi skierowany jest zarówno do osób fizycznych, jak i prawnych. Teraz przez portal mieszkańca możecie Państwo złożyć podania, pisma, wnioski, deklaracje i informacje podatkowe, przeglądać swoje zobowiązania i dokonywać rozliczeń finansowych z urzędem drogą elektroniczną. Zachęcam do korzystania z elektronicznych form rozliczeń i zdalnego kontaktu z Urzędem Miejskim w Piszu – mówi Andrzej Szymborski, burmistrz Pisza.

Aby uzyskać dostęp do platformy należy wejść na stronę, założyć konto, a następnie zalogować się.

https://e-uslugi.pisz.pl/euslugi-web/#/moduly

Uruchomienie platformy e-usługi.pisz.pl jest jednym z założeń projektu „Cyfrowe usługi w zakresie udostępniania informacji publicznej Gminy Pisz”. Jego głównym celem jest podniesienie jakości usług publicznych, świadczonych przez Urząd Miejski w Piszu oraz placówki oświatowe gminy Pisz. Przedsięwzięcie ma uruchomić czternaście elektronicznych usług, digitalizację (cyfryzację) i bezpłatne udostępnianie mieszkańcom zasobów informacji przestrzennej oraz informatyzację procedur wewnętrznych w urzędzie. Wśród działań zaplanowano: opracowanie dokumentacji aplikacyjnej, działania promocyjne, zapewnienie nadzoru inżyniera projektu, zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych oraz zakup i realizację usług informatycznych. Co godne podkreślenia rozwiązania uwzględniają potrzeby niepełnosprawnych. Wartość całego projektu to niecałe 2,3 mln zł. Dofinansowanie jakie otrzymała Gmina Pisz wyniosło ponad 1,9 mln zł i pochodziło ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.