Urząd Stanu Cywilnego przeniósł swoją siedzibę

Urząd Stanu Cywilnego w Piszu nie mieści się już w zlokalizowanym na Placu Daszyńskiego Ratuszu Miejskim.

Nowa siedziba znajduje się w Urzędzie Miejskim w Piszu (przy ul. Gizewiusza 5). To właśnie tam, na parterze w pokoju nr 2 odbierzemy akt urodzenia lub zgonu, zaświadczenie o wstąpieniu w związek małżeński oraz załatwimy wiele innych spraw związanych z działalnością USC. Można to uczynić w godzinach 8.00 -10.00 oraz 10.30-14.00. Obok znajdziemy też Salę Ślubów.
Z uwagi na obostrzenia sanitarne ograniczyliśmy bezpośrednią obsługę interesantów. Oznacza to, że interesanci będą przyjmowani tylko w nagłych sytuacjach, tj, sporządzenie aktu zgonu. Z kolei zgłoszenie urodzenia dziecka oraz odpis z aktu stanu cywilnego można wykonać przez profil zaufany – www.epuap.gov.pl.
W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 87 423 28 96.