Biuletyn Informacyjny Starostwa Powiatowego w Piszu

WICEMINISTER ZDROWIA Z WIZYTĄ W PISKIM SZPITALU

Wiceminister Zdrowia Waldemar Kraska w dniach 19-20 czerwca wizytował szpitale powiatowe na Mazurach. W planach wizyty znalazły się Ełk, Pisz, Giżycko, Węgorzewo, Kętrzyn.

Piątkowa wizyta ministra Kraski w Piszu zakończyła się dobrymi informacjami dla naszego samorządu i szpitala. Na spotkaniu, w którym uczestniczyli m.in. przedstawiciele Zarządu Powiatu wraz z Przewodniczącą Rady oraz Dyrektorem Szpitala, minister potwierdził, że wniosek o przebudowę i modernizację oddziału zakaźnego zyskał pozytywną opinię merytoryczną ministerstwa i zostanie skierowany do Premiera celem dalszych decyzji.

Przypominając, szpital od kilku lat podejmuje próby pozyskania funduszy na modernizację oddziału obserwacyjno- zakaźnego. Uzasadnieniem dla potrzeby realizacji inwestycji była dotąd m.in. specyfika regionu, w którym mieszkamy. Głównym powodem było wówczas podniesienie poziomu bezpieczeństwa osób zagrożonych chorobami zakaźnymi, w szczególności przenoszonymi przez kleszcze, a szpital miał być placówką obsługującą w tym zakresie pacjentów z całego województwa. Patrząc jednak z perspektywy dotychczasowych doświadczeń w związku z COVID-19, konieczność modernizacji tego oddziału jest wręcz niezbędna, by móc w pełni zabezpieczyć mieszkańców naszego regionu w możliwości specjalistycznego leczenia chorób zakaźnych.
Powiat Piski ubiega się o dofinansowanie w wysokości ok. 7 milionów na ten cel. Zarząd Powiatu w dalszym ciągu będzie podejmował działania w zabieganiu o rządową gwarancję finansowania tej inwestycji. Swoje wsparcie zadeklarowali też m.in. poseł Jerzy Małecki i senator Małgorzata Kopiczko, którzy cały czas aktywnie wspierają inicjatywę i działania naszego samorządu w tym zakresie. O dalszych krokach w tej sprawie jak i podejmowanych decyzjach informować będziemy Państwa na bieżąco. Miejmy nadzieję, że w niedługim czasie będziemy mogli przekazać kolejne dobre wiadomości.

MARSZAŁEK ZATWIERDZIŁ DO DOFINANSOWANIA KOLEJNY PROJEKT SZPITALNY!

Z radością informujemy, że w wyniku przeprowadzonej oceny formalno- merytorycznej, Komisja Oceny Projektów pozytywnie zaopiniowała do dofinansowania projekt pn. „Doposażenie SP ZOZ Szpitala Powiatowego w Piszu w narzędzia wspomagające walkę z COVID-19”. W związku z tym, w dniu 17 czerwca br. Zarząd Województwa Warmińsko- Mazurskiego zatwierdził złożony wniosek do realizacji z kwotą dofinansowania 996 980,20 zł. Realizacja projektu pozwoli na doposażenie naszego szpitala, w tym przede wszystkim oddziału obserwacyjno- zakaźnego i OIOM w dodatkowy sprzęt, narzędzia i środki ochrony służące walce z koronawirusem. Ponadto, szpital będzie miał możliwość zakupu specjalistycznej karetki, która służyć będzie do transportu osób zakażonych. W chwili obecnej trwają formalności niezbędne do podpisania umowy.