Otrzymaliśmy dofinansowanie na komputery i płyn dezynfekujący. Wyznaczono też izolatorium – Informacje Starostwa Powiatowego w Piszu

Otrzymaliśmy dofinansowanie na komputery

Powiat Piski otrzymał dofinansowanie w kwocie 73 855 zł na realizację projektu pn. „Wsparcie szkół i placówek powiatu piskiego”.
Dofinansowanie stanowi 100 % kosztów projektu i w całości pochodził ze środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa I. Powszechny dostęp do szybkiego Internetu, działanie 1.1. Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach.

Powiat w ramach otrzymanych środków zakupił 27 szt. laptopów z oprogramowaniem
i sprzętem umożliwiającym realizację nauki zdalnej. Laptopy przekazano do jednostek oświatowych Powiatu. w chwili obecnej ze sprzętu korzystają zarówno Nauczyciele jak
i Uczniowie szkół.

Otrzymaliśmy 400 litrów płynu dezynfekującego

W dniu 22.04.2020 r. Starostwo Powiatowe w Piszu otrzymało darowiznę w postaci 400 litrów płynu dezynfekującego.
Płyn został przekazany w ramach podjętej współpracy Warmińsko- Mazurskiego Związku Pracodawców Prywatnych w Olsztynie- inicjatora akcji oraz Polmos Żyrardów, Caritas Diecezji Ełckiej, Michelin Polska S.A. oraz 4 Warmińsko- Mazurskiej Brygady WOT z/s. w Olsztynie. Powiat Piski jest jednym z pierwszych z terenu województwa warmińsko- mazurskiego, który otrzymał darowiznę w ramach akcji. Docelowo płyn ma trafić do wszystkich powiatów z terenu naszego województwa.
Otrzymany płyn, Starostwo Powiatowe w Piszu rozdysponuje, w pierwszej kolejności dla potrzeb Szpitala Powiatowego w Piszu a także: domów pomocy społecznej, ośrodków zbiorowej kwarantanny i zbiorowej izolacji oraz jednostek powiatowych.

Wyznaczono izolatorium

Powiat Piski we wspópracy ze Szpitalem Powiatowym w Piszu przygotował do uruchomienia izolatorium. Na miejsce izolatorium Powiat wyznaczył Powiatowy Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Piszu. Będzie to miejsce wspierające działania Szpital Powiatowego w Piszu w zakresie nadzoru nad chorymi na COVID-19 z terenu powiatu piskiego, których stan zdrowia nie wymaga jeszcze hospitalizacji, jednak wskazana jest izolacja i nadzór medyczny. W Szpitalu Powiatowym przygotowanych jest obecnie 5 miejsc do hospitalizacji najcięższych przypadków.

Aneta Ofman, p.o. naczelnika Wydziału Strategii Rozwoju,
Promocji, Integracji Europejskiej i Informacji