Nieletni łamią zakazy epidemiczne i ponoszą kary

Grupa sześciu osób w wieku 15-19 lat, która spotkała się w piskim parku, poniesie surowe konsekwencje za na naruszenie przepisu dotyczącego gromadzenia się oraz przebywania osób poniżej lat 18 bez opieki osoby dorosłej.

We wtorek po godz. 16.00 piski patrol otrzymał zgłoszenie, że w parku nad rzeką przebywa grupka młodych osób.Informacja ta potwierdziła się. Przy ławce w parku policjanci zauważyli sześć osób. Byli to mieszkańcy Pisza w wieku od 15 do 19 lat. Młodzi ludzie wyjaśnili, że spotkali się, aby sobie porozmawiać. Niestety zrobili to wbrew obowiązującym przepisom.
Za popełnione wykroczenie 19-latka ukarana został mandatem karnym w wysokości 500 złotych. Pozostałe pięć osób, niemających jeszcze 18 lat, przebywało w parku bez opieki dorosłych. Przekazani zostali rodzicom. Sprawą nastolatków zajmie się sąd rodzinny i nieletnich. W przypadku rażącego naruszenia obowiązków wynikających z władzy rodzicielskiej do odpowiedzialności mogą być pociągnięci także rodzice oraz opiekunowie prawni osoby nieletniej. Policjanci apelują do mieszkańców powiatu piskiego – dla naszego wspólnego dobra stosujmy się do wprowadzonych zakazów.
Zakaz przemieszczania się i gromadzenia to zakazy najczęściej łamane przez mieszkańców powiatu piskiego. Młodzież zapomina też o jeszcze jednym obwarowaniu prawnym. Dotyczy ono zakazu poruszania się osoby poniżej lat 18 bez opieki dorosłego.