Komunikat Burmistrza Pisza

Szanowni Mieszkańcy

Znajdujemy się w sytuacji jakiej dotąd jeszcze nie było. Żadna epidemia nie rozprzestrzeniała się w takim tempie i nie pojawiła się tak nagle, dlatego apeluję o zastosowanie wszelkich środków ostrożności – przede wszystkim:

📍wzmożone zasady higieny osobistej-mycie rąk
📍unikanie podawania ręki
📍ograniczenie aktywności wychodzenia z domu #zostańwdomu
📍nie gromadzenia się młodzieży, ponieważ zawieszenie zajęć to nie czas ferii
📍zadbanie o osoby starsze (zapytajmy o potrzebne leki, żywność itp.)
📍nie wierzmy w każdą informację ! sprawdzajmy wiarygodne źródła i wytyczne https://www.gov.pl/web/koronawirus

❌Dodatkowe ważne informacje:

📍dotychczas nie zanotowano żadnego przypadku koronawirusa w powiecie piskim
📍podpisałem zarządzenie w sprawie szczególnych form udzielania pomocy dla mieszkańców Gminy Pisz na potrzeby zapewnienia ochrony sytuacji kryzysowej lub możliwości wystąpienia sytuacji kryzysowej w związku z zagrożeniem zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 (szczegóły na http://bip.pisz.hi.pl/index.php?wiad=21145 )
Ten czas to wyzwanie dla wszystkich – dla nas mieszkańców, dlatego działajmy mądrze i stosujmy się do poleceń i zaleceń instytucji odpowiedzialnych za nasze zdrowie. Pamiętajmy o bezpieczeństwie swoim i bliskich.
Przypominam o numerach telefonu ☎️Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Piszu, tel. 87 423 23 78 lub całodobowo 509 062 810, 509 556 220,☎️ infolinia NFZ 800 190 590.

Burmistrz Pisza Andrzej Szymborski