KOMUNIKAT DLA MIESZKAŃCÓW POWIATU PISKIEGO

W związku z wprowadzeniem na terenie naszego kraju stanu zagrożenia epidemicznego w celu zminimalizowania niebezpieczeństwa związanego z rozprzestrzenianiem się koronawirusa w naszym regionie oraz mając na uwadze bezpieczeństwo Mieszkańców Powiatu Piskiego, w tym pracowników starostwa, Starosta Piski podjął decyzję o wprowadzeniu stanowczych ograniczeń w bezpośredniej obsłudze Klientów Starostwa Powiatowego w Piszu.

Obowiązujące od dnia 16 marca 2020 r. zasady pracy starostwa:

– urząd starostwa zostaje zamknięty, ograniczona do niezbędnego minimum zostaje bezpośrednia obsługa Klientów
– urząd funkcjonować będzie w dotychczasowych godzinach, tj. w godz. 7.30- 15.30
– obsługa klienta odbywać się będzie jedynie po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu zasad obsługi z właściwymi w poszczególnych sprawach wydziałami
– we wszelkich sprawach urzędowych należy kontaktować drogą telefoniczną z Biurem Obsługi Klienta: kontakt tel. (087) 425 47 00; fax 087 425 47 01.
– Pracownicy BOK przekierują Państwa telefonicznie do właściwych wydziałów,
gdzie ustalone zostaną zasady i terminy dalszego etapu realizacji zgłoszonej sprawy.
– bezpośrednie numery telefonów do wszystkich wydziałów urzędu dostępne się pod linkiem:

http://www.bip.powiat.pisz.pl/index.php?k=19

– sprawy urzędowe załatwiać mogą Państwo także: drogą mailową- sekretariat@powiat.pisz.pl, listownie oraz wykorzystując platformę internetową ePUAP.
– Zaświadczenia będą wydawane wyłącznie drogą pocztową lub przez skrytkę ePUAP:

https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/opis-uslugi/pismo-ogolne-do-podmiotu-publicznego

Wgląd do akt postępowań administracyjnych nie będzie w tym okresie możliwy. Osoby, które chcą przed wydaniem decyzji administracyjnej uzyskać wgląd do akt, proszone są o zgłoszenie takiego zamiaru telefonicznie lub drogą elektroniczną. W takich wypadkach wydanie decyzji zostanie wstrzymane do czasu umożliwienia wglądu do akt
– osoby które nabyły lub sprzedały pojazd zarejestrowany na terenie Rzeczypospolitej Polskiej proszone są, aby dokonywały zgłoszenia nabycia bądź zbycia pojazdu drogą elektroniczną poprzez platformę ePUAP lub za pośrednictwem operatora pocztowego.
– osoby które sprowadziły pojazd, niebędący nowym pojazdem, z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej uprasza się aby dokonały zgłoszenia rejestracji pojazdu
w terminie 30 dni od dnia sprowadzenia pojazdu na stronie https://www.esp.pwpw.pl/
W związku z wprowadzonymi ograniczeniami w bezpośredniej obsłudze Klienta, wszelkie sprawy związane z wydawaniem niezbędnych zaświadczeń i decyzji rozpatrywane będą indywidualnie.
Apelujemy o ograniczenie załatwianych spraw do niezbędnego minimum.
Prosimy Państwa o rozpowszechnianie niniejszego komunikatu, za co z góry dziękujemy.
Prosimy też o śledzenie dalszych informacji i komunikatów umieszczanych na stronach internetowych Powiatu Piskiego www.powiat.pisz.pl oraz www.bip.powiat.pisz.pl
Wszelkie komunikaty zamieszczane są również na bieżąco na profilu społecznościowym piskiego starostwa:

https://www.facebook.com/Starostwo-Powiatowe-w-Piszu-106793270945686/

Decyzja Starosty Piskiego obowiązuje do odwołania.