KOMUNIKAT

Dbając o bezpieczeństwo Mieszkańców powiatu piskiego oraz w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2, zwracamy się do Państwa z prośbą o ograniczenie bezpośrednich wizyt
w urzędzie starostwa.

Zachęcamy do korzystania z usług urzędu po uprzednio uzgodnionym telefonicznie terminie wizyty. Informujemy ponadto, że jest możliwość korzystania z usług za pośrednictwem e-PUAP

Numery telefonów do wszystkich wydziałów urzędu znajdują się na stronie www.bip.powiat.pisz.pl w zakładce STRUKTURA ORGANIZACYJNA STAROSTWA

NUMER BIURA OBSŁUGI KLIENTA
(087) 425 47 00 FAX (087) 425 47 01

PROSIMY O ZAMAWIANIE WIZYTY
DO WYDZIAŁU KOMUNIKACJI PRZEZ INTERNET

http://rejestracja.powiat.pisz.pl

Zapytania, prośby, mogą Państwo przekazywać drogą e-mail
na adres: sekretariat@powiat.pisz.pl

Działania mają na celu ograniczenie ilości osób przebywających w tym samym czasie w jednym pomieszczeniu.

Apelujemy o zrozumienie zaistniałej sytuacji i współdziałanie z organami administracji samorządowej.