Burmistrz Pisza ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie zadań publicznych

Otwarty konkurs ofert na wsparcie zadania publicznego w zakresie upowszechniania sportu i zajęć ruchowych
POBIERZ KLIKAJĄC W LINK

Ogłoszenie – Sport

Otwarty konkurs ofert na wsparcie zadania publicznego w zakresie upowszechniania:
wiedzy o kulturze regionalnej i narodowym dziedzictwie kulturowym,
bezpieczeństwa obywateli
POBIERZ KLIKAJĄC W LINK

Ogłoszenie – SportOgłoszenie_kultura i bezpieczeństwo