Nowy samochód gaśniczy dla OSP Hejdyk

W poniedziałek 17 lutego, Burmistrz Pisza Andrzej Szymborski
przekazał na ręce Prezesa OSP w Hejdyku kluczyki do nowego pojazdu
ratowniczo – gaśniczego.

Dzięki Gminie Pisz, która w 70% sfinansowała zakup nowego pojazdu
ratowniczo-gaśniczego, OSP w Hejdyku będzie wspierany przez nowoczesnego
STOLARCZYK/MAN`a z napędem 4×4 L2007.46.009 – TGM. Do zakupu nowego
samochodu przyczynił się również Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy przy
Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Całkowity koszt pojazdu – 840 090,00 zł
· 600 tyś – wkład Gminy Pisz;
· 100 tyś. – dotacja Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego /Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji;
· 150 tyś – środki ubezpieczeniowe

Prezes OSP w Hejdyku Adam Podsiad podziękował Burmistrzowi Pisza
Andrzejowi Szymborskiemu oraz Radnym Rady Miejskiej w Piszu za
specjalistyczny samochód pożarniczy, który przyczyni się znacząco do
poprawy bezpieczeństwa w naszej gminie.”

Żródło: Piotr Mierzejewski, Rzecznik prasowy Urzędu Miejskiego w Piszu