Konsultacje dotyczące koncepcji modernizacji Stadionu Miejskiego w Piszu

Konsultacje dotyczące koncepcji modernizacji
Stadionu Miejskiego przy ul. Mickiewicza w Piszu

1. CEL I PRZEDMIOT KONSULTACJI

Celem konsultacji jest zebranie opinii zainteresowanych przedmiotową sprawą. Konsultacje dotyczą kierunku rozwoju obiektu w sposób zapewniający optymalne zaspokojenie potrzeb i oczekiwań mieszkańców Gminy oraz zainteresowanych środowisk i klubów sportowych. Ze względu na skalę inwestycji oraz planowane pozyskanie jej dofinansowania ze środków zewnętrznych Gmina zamierza realizować projekt w etapach obejmujących:
I etap: remont płyty boiska wraz z wykonaniem nawodnienia i odwodnienia, przebudowa bieżni wraz z innymi urządzeniami do uprawiania lekkiej atletyki, uzbrojenie terenu w media;
II etap: modernizacja trybun, budowa zaplecza magazynowego, ogrodzenia, oświetlenia, nagłośnienia oraz zakup niezbędnego wyposażenia;
III etap: remont i modernizacja budynku zaplecza i biura M-GOSiR.

2. TERMIN ROZPOCZĘCIA I ZAKOŃCZENIA KONSULTACJI ORAZ MIEJSCE ICH PRZEPROWADZENIA

Planowane jest stworzenie obiektu wielofunkcyjnego służącego zarówno klubom, szkołom, mieszkańcom w celach rekreacyjnych a także organizowaniu imprez masowych. Z tego też względu wszystkich zainteresowanych zapraszamy do składania uwag i pomysłów poprzez formularz który jest dostępny do pobrania na stronie BIP Urzędu i który można przesłać na adres Urzędu lub dostarczyć osobiście do punktu podawczego. Zapraszamy zainteresowanych także na bezpośrednie spotkanie, które odbędzie się w dniu 26.02.2020 r. o godz. 17:00 w Urzędzie, sala nr 15, podczas którego będą dyskutowane planowane rozwiązania. Po spotkaniu jeszcze przez wyznaczony czas będzie można się odnieść do wszystkich propozycji poprzez formularz.

Terminy:
10.02.2020 r. – podanie do publicznej wiadomości informacji o planowanym rozpoczęciu konsultacji.
17.02.2020 r. – 01.03.2020 r. – zbieranie opinii poprzez formularz konsultacyjny.
26.02.2020 r., godz. 17:00 – spotkanie w Urzędzie Miejskim.
31.03.2020 r. – podanie wyników konsultacji.

3. ZASIĘG TERETORIALNY ORAZ PODMIOTY UCZESTNICZĄCE W KONSULTACJACH

Miasto i Gmina Pisz. Mieszkańcy Gminy Pisz oraz zainteresowane lokalne podmioty, środowiska i kluby sportowe.

4. FORMA PRZEPROWADZENIA KONSULTACJI

Składanie uwag do punktu przyjęć interesanta Urzędu Miejskiego w Piszu poprzez formularz dostępny do pobrania na stronie BIP Urzędu. Bezpośrednie spotkanie zainteresowanych, które odbędzie się w dniu 26.02.2020 r. w Urzędzie, sala nr 15.

5. KOMÓRKA ORGANIZACYJNA URZĘDU ODPOWIEDZIALNA Z PRZEPROWADZENIE KONSULTACJI

Wydział Inwestycji i Pozyskiwania Funduszy Urzędu Miejskiego w Piszu.

6. TERMIN I FORMA PRZEKAZANIA MIESZKAŃCOM GMINY PISZ INFORMACJI O WYNIKACH KONSULTACJI

31.03.2020 r. – podanie wyników konsultacji na stronie internetowej www.pisz.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie.

Piotr Mierzejewski
Rzecznik prasowy Urzędu Miejskiego w Piszu