Powiatowy Urząd Pracy ponownie wyróżniony przez ministra

Powiatowy Urząd Pracy w Piszu po raz kolejny został wyróżniony przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

W MRPiPS odbyła się ogólnopolska konferencja „Urząd pracy w nowoczesnej gospodarce” z okazji Dnia Pracownika Publicznych Służb Zatrudnienia. W uroczystości wzięli udział wiceminister Alina Nowak oraz wiceminister Stanisław Szwed. W trakcie konferencji wręczono wyróżnienia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej powiatowym urzędom pracy, które w dziedzinie promocji zatrudnienia i kreowaniu wysokich standardów usług na rynku pracy, osiągnęły najlepsze wyniki.
Powiatowy Urząd Pracy po raz kolejny otrzymał wyróżnienie za podejmowanie w 2019 wyjątkowo skutecznych działań, aktywizacyjnych osób bezrobotnych – w szczególności długotrwale bezrobotnych i bezrobotnych powyżej 50 roku życia.

— Ta nagroda, to wynik pracy całego zespołu PUP w Piszu. Jest ona powodem do dumy, ale przede wszystkim motywacją do dalszej pracy. Cieszę się, że polityka rynku pracy jaką przyjęliśmy idzie w dobrym kierunku i wspiera rozwój nowoczesnej gospodarki — powiedział Marcin Kamiński, dyrektor PUP w Piszu.

Marcin Kamiński (pierwszy z prawej), dyrektor PUP w Piszu odbiera wyróżnienie

— Profesjonalne, sprawne i nastawione na klienta publiczne służby zatrudnienia to jedna z podstaw dobrze działającego rynku pracy i co za tym idzie – odpowiedniego poziomu życia obywateli, mających dobrej jakości miejsca pracy, godne warunki zatrudnienia i czerpiących satysfakcję z zawodu, który wykonują — powiedziała wiceminister Alina Nowak podczas uroczystości.

Foto i tekst źródło: www.gov.pl