Dobre wyniki policji i odprawa z terenową Toyotą

W Komendzie Powiatowej Policji w Piszu odbyła się roczna odprawa z udziałem komendanta wojewódzkiego policji, nadinsp. Tomasza Klimka.

W czwartek w piskiej komendzie odbyła się roczna odprawa Komendanta Powiatowego Policji w Piszu, mł. insp. Marcina Kubasa z podległymi funkcjonariuszami. W podsumowaniu uczestniczył Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie, nadinsp. Tomasz Klimek. W spotkaniu udział wzięli również: Poseł na Sejm RP – Jerzy Wojciech Małecki, Doradca Wojewody Warmińsko- Mazurskiego – Mateusz Szkaradziński oraz przedstawiciele lokalnego samorządu. W podsumowaniu uczestniczyła także pani prokurator z Prokuratury Rejonowej w Piszu, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Piszu oraz ksiądz.

Przedstawiono efekty pracy policjantów w całym powiecie prezentując dane statyczne obrazujące osiągnięte w 2019 roku wyniki. Komendant powiatowy, mł. insp. Marcin Kubas podkreślił, że: „Był to bardzo dobry rok dla piskiej jednostki. Rok uzyskania historycznie najlepszych jak dotąd wskaźników praktycznie w każdej kategorii przestępstw, ale także rok ciężkiej, codziennej wytężonej pracy, rok budowania dobrego imienia i wizerunku formacji, a także bliskiej współpracy z lokalną społecznością oraz samorządem terytorialnym.”

Rośnie wykrywalnosc spada przestępczość

Z przedstawionych danych wynika, że od 2016 roku systematycznie spada ilość popełnianych przestępstw na terenie powiatu piskiego, rośnie natomiast ich wykrywalność. Wskaźnik wykrywalności w roku 2019 kształtuje się na poziomie 82,9%. Oznacza to, że jest wyższy niż średnia wojewódzka, która wynosi 75,8%, Podobnie przedstawiają się wskaźniki jeśli chodzi o przestępczość w tzw. „7 kategoriach przestępstw”, czyli tych najbardziej uciążliwych społecznie takich jak: kradzież, kradzież z włamaniem, kradzież samochodu, rozbój, uszczerbek na zdrowiu, bójka, pobicie, uszkodzenie mienia. Liczba przestępstw wykrytych w tej kategorii wzrosła ze 105 w 2018 roku do 176 w roku minionym. Wykrywalność kształtuje się tu na poziomie 61,3% i jest zdecydowanie wyższa niż średnia wojewódzka, która wynosi 49,2%.

Na drogach trochę gorzej

Na drogach powiatu piskiego w roku 2019 policjanci odnotowali 53 wypadki drogowe, czyli o 12 więcej niż w poprzednim roku. Wzrosła też ilość wypadków śmiertelnych z 3 w roku 2018 do 7 w 2019 roku. Zmniejszyła się natomiast liczba kolizji na piskich drogach z 592 do 543. Najczęstszą przyczyną wypadków było niedostosowanie prędkości do warunków ruchu oraz nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu. W minionym roku policjanci drogówki, na drogach powiatu piskiego zatrzymali aż 45 kierowców, którzy w rażący sposób przekroczyli dopuszczalną prędkość w obszarze zabudowanym, czyli tzw. „50+”. W roku 2018 za popełnienie tego wykroczenia uprawnienia straciło 26 kierowców. Komendant Powiatowy podkreślił, że w minionym roku wzrosła liczba zatrzymanych nietrzeźwych kierujących, którzy dopuścili się popełnienia przestępstwa, czyli kierowali pojazdem mając ponad 0,5 promila alkoholu w organizmie. W roku 2019 policjanci zatrzymali 140 nietrzeźwych kierujących, a rok wcześniej – 124, czyli wzrost o 16 osób.

Działa Mapa Zagrożen

Komendant powiatowy Marcin Kubas zwrócił też uwagę na ideę funkcjonowania Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. W roku 2019 obywatele nanieśli na mapę 310 różnego rodzaju zgłoszeń w powiecie piskim. 107 z nich zostało uznanych za potwierdzone, a 159 zgłoszeń nie zostało potwierdzonych. Wskaźnik potwierdzalności w naszym powiecie kształtuje się na poziomie 41,75%. Najwięcej zgłoszeń dotyczyło: spożywania alkoholu w miejscach niedozwolonych – 85, przekraczania dozwolonej prędkości – 69, nieprawidłowego parkowania- 29, aktów wandalizmu- 18 oraz używania środków odurzających- 18.

Więcej sprzetu i remontów

W roku 2019 rozpoczęto szereg inwestycji na terenie powiatu, pozyskania nowych radiowozów oraz łodzi motorowej. Przede wszystkim udało się rozpocząć długo wyczekiwany remont budynku piskiej komendy, zewnętrznej instalacji kanalizacyjnej, czy też odwodnienia tego obiektu. Wyremontowany został także budynek Komisariatu Policji w Rucianem – Nidzie. Mł. insp. Marcin Kubas wyraził nadzieję, że w roku bieżącym uda się zrealizować kolejne inwestycje w postaci wyremontowania garaży i placu manewrowego za piską komendą. Pan mł. insp. Marcin Kubas złożył podziękowania pod adresem lokalnych samorządów. Podziękował im za wspólne przedsięwzięcia podejmowane na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców naszego powiatu oraz za wsparcie finansowe, jakie piska policja otrzymała w roku 2019. Łączna kwota dofinansowania w minionym roku wyniosła blisko 114 000 złotych.

– To dzięki Wam, Waszej ciężkiej pracy, Waszemu zaangażowaniu piska policja osiągnęła tak dobre wyniki w 2019 roku, które uplasowały ją w czołówce wszystkich jednostek garnizonu warmińsko- mazurskiego – dziękował mł. insp. Marcin Kubas wszystkim policjantom i pracownikom cywilnym Komendy Powiatowej Policji w Piszu. – Szczerze jestem z Was dumny – dodał.

Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie, podsumowując pracę piskich policjantów powiedział, że wyniki osiągnięte przez KPP w Piszu są godne pochwały i świadczą o ciężkiej pracy i zaangażowaniu. Korzystając z okazji nadinsp. Tomasz Klimek wyróżnił dwóch policjantów z piskiej drogówki: sierż. szt. Marcina Dąbkowskiego oraz st. post. Jakuba Wygnała. To funkcjonariusze, którzy w dniu 2 stycznia br. byli świadkami zasłabnięcia starszej kobiety na przejściu dla pieszych w Piszu. Kobieta przewróciła się i straciła przytomność. Policjanci drogówki natychmiast udzielili starszej pani pierwszej pomocy przedmedycznej, co skutkowało uratowaniem jej życia.

– Serdecznie gratuluję takie postawy i jestem przekonany , że będziecie się kierowali dobrem drugiego człowieka przez cały okres służby – mówił komendant Marcin Kubas.
Wojewódzkie obchody święta policji w Orzyszu

Na koniec komendant powiatowy policji w Piszu przekazał wszystkim jeszcze jedną dobrą wiadomość bardzo ważną dla piskiej jednostki. Otóż tegoroczne Wojewódzkie Obchody Święta Policji całego garnizonu warmińsko – mazurskiego odbędą się na terenie powiatu piskiego, a dokładniej w Orzyszu. Słowa podziękowania złożył pod adresem Burmistrza Orzysza, który był współinicjatorem pomysłu zorganizowania tego przedsięwzięcia. Odprawa roczna była też doskonałą okazją, aby przekazać piskiej jednostce nowy samochód. Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie wręczył Komendantowi Powiatowemu Policji w Piszu kluczyki do radiowozu oznakowanego marki Toyota Land Cruiser. To samochód osobowo- terenowy, który będzie wykorzystywany w codziennej służbie przez policjantów z Komisariatu Policji w Rucianem – Nidzie. Radiowóz wartości około 250 tysięcy złotych został zakupiony ze środków Komendy Głównej Policji w ramach „Programu Modernizacji Policji na lata 2017-2020”.