Na jakiej zasadzie funkcjonują Lasy Państwowe?

Panuje powszechna opinia, że Lasy Państwowe są jednostką finansowaną przez budżet państwa. Jak to jest naprawdę?

Skąd firma, która gospodaruje na ponad 9 milionach hektarach lasów Skarbu Państwa ma pieniądze na swoją działalność?
Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe są państwową jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej. Prowadzą działalność na zasadzie samodzielności finansowej. Oznacza to, że koszty utrzymania pokrywane są z pieniędzy wypracowanych przez firmę.

Głównym źródłem przychodów jest oczywiście sprzedaż drewna, z którego korzystamy wszyscy. Surowiec ten jest odnawialny, a jednocześnie warto pamiętać że wykorzystując ten doskonały materiał, który udostępnia nam natura, nie powodujemy, że lasów w Polsce ubywa. Ich ilość wciąż wzrasta, dzięki planowej wielofunkcyjnej gospodarce leśnej, traktującej na równi funkcje społeczne, gospodarcze i przyrodnicze.

Sprzedaż drewna to jedno, generuje oczywisty zysk, ale i jak wiadomo koszty. A nie są to jedyne znaczące wydatki. Tu wkraczamy w obszar, który przez długie lata nie przyniesie znaczących dochodów, a wymaga nakładów z naszej strony. Hodowla młodych drzew na szkółkach, sadzenie lasu, grodzenie młodych drzewostanów, żeby móc je ochronić przed zwierzyną (młode drzewka to znakomity dla nich posiłek). Ochrona lasu przed tymi znacznie mniejszymi zwierzętami, a potrafiącymi wyrządzić olbrzymie szkody- owadami. Ochrona przeciwpożarowa, jak się okazało w tym roku, w którym pożarów było niesamowicie dużo, zadanie niezmiernie ważne… To jedne z głównych wydatków firmy samofinansującej się. Mimo tego Lasy Państwowe część wypracowanego zysku odprowadzają do budżetu Państwa.

Z tytułu podatków oraz innych obciążeń w roku 2018 budżet Państwa i samorządów zasilony został kwotą 2,47 mld zł. Parkom Narodowym przekazane zostały pieniądze Lasów Państwowych w kwocie blisko 50 mln zł. Naukowcy na prowadzone prace badawcze dostali prawie 53 mln zł. Dofinansowanie samorządów w zakresie budowy dróg wyniosło ponad 89 mln zł. Wspomniana wyżej ochrona przeciwpożarowa naszych lasów nie byłaby możliwa bez pracy strażaków, którzy również otrzymują wsparcie od Lasów Państwowych- PSP 514 tys. zł, a OSP 3178 tys. zł w samym 2018 roku.
Dziękujemy wszystkim, którzy pomagają nam w troszczyć się o nasze lasy.
Lasy Państwowe – dla lasu, dla ludzi.

Źródło:
https://www.lasy.gov.pl/pl/informacje/publikacje/informacje-statystyczne-i-raporty/sprawozdanie-finansowo-gospodarcze-pgl-lp/