Z małych Snopek do Watykanu – duchowny z Pisza w nuncjaturze papieskiej

Piszanin, ks. prał. Mirosław Stanisław Wachowski został mianowany przez Ojca Świętego Franciszka, Podsekretarzem ds. Relacji z Państwami w Sekretariacie Stanu Stolicy Apostolskiej. Dotychczas pełnił funkcję radcy nuncjatury w Sekcji ds. Relacji z Państwami w Sekretariacie Stanu.

24 października 2019 r, piszanin, ks. prał. Mirosław Stanisław Wachowskiego otrzymał od Ojca Świętego Franciszka nominację na funkcję Podsekretarza ds. Relacji z Państwami w Sekretariacie Stanu Stolicy Apostolskiej. Dotychczas pełnił on funkcję radcy nuncjatury w Sekcji ds. Relacji z Państwami w Sekretariacie Stanu. Duchowny z Pisza będzie zastępcą szefa dyplomacji watykańskiej, Anglika, abp. Paula Richarda Gallaghera. Ks. prał. Mirosław Stanisław Wachowski urodził się 8 maja 1970 r. w Piszu. Jego rodzinny dom znajduję się we wsi Snopki. ks. Mirosław Wachowski jest absolwentem Szkoły Podstawowej nr 1 w Piszu i Zespołu Szkół Leśnych w Rucianem – Nidzie. 15 czerwca 1996 r. przyjął w Ełku święcenia kapłańskie i został inkardynowany do diecezji ełckiej. Jest doktorem prawa kanonicznego. Po studiach w Papieskiej Akademii Kościelnej, 1 lipca 2004 r. rozpoczął pracę w służbie dyplomatycznej Stolicy Apostolskiej. Był sekretarzem Nuncjatury Apostolskiej w Senegalu, następnie w Przedstawicielstwie Stolicy Apostolskiej przy Organizacjach Międzynarodowych w Wiedniu, i z kolei Radcą Nuncjatury Apostolskiej w Polsce, a od 2015 r. w Sekcji ds. Relacji z Państwami w Sekretariacie Stanu. W imieniu Konferencji Episkopatu Polski gratulacje i życzenia przekazał Księdzu Prałatowi Przewodniczący Episkopatu abp Stanisław Gądecki.

Źródło: Nuncjatura Apostolska w Polsce