Sosna zwyczajna

Drzewo to jest doskonale znany każdemu z nas. Króluje ona w polskich lasach, a w wielu miejscach naszego kraju stała się niemalże wizytówką krajobrazu.

Z racji jej zasięgu występowania, który jest bardzo rozległy, gatunek ten musi być zdolny do przystosowania się do różnych warunków klimatycznych. Biorąc pod uwagę dodatkowo jej małe wymagania dotyczące jakości gleb, można śmiało stwierdzić, że sosna zwyczajna jest doskonale przygotowana do zasiedlania terenów bardzo od siebie odmiennych.

Jakkolwiek każda sosna, niezależnie od wyglądu jaki posiada, jest piękna, to z punktu widzenia hodowlanego, okiem leśnika, istnieją miejsca, gdzie sosna jest bardziej wartościowa, jak i takie, gdzie jej wartość hodowlana, a co za tym idzie, jakość techniczna jest znacznie mniejsza. Jak to możliwe, że gatunek przystosowany do wzrostu w tak wielu miejscach nie jest w nich wszystkich tak samo cenny pod kątem walorów technicznych?
Jak dla każdego gatunku, tak i dla sosny określone jest optymalne siedlisko, czyli w dużym uproszczeniu, taki rodzaj lasu, w którym gleba, mająca określone parametry, stwarza idealne warunki dla wzrostu drzewa.

Sosna zwyczajna najlepiej czuje się na siedliskach, tak zwanych borowych, czyli takich, których gleby mają odczyn kwaśny i powstały z piasków albo torfów wysokich.
Takie właśnie warunki, znajdujące się między innymi na terenie Puszczy Piskiej sprawiają, że sosna rosnąca tu jest wyjątkowa w swojej urodzie, a jednocześnie stanowi surowiec drzewny o bardzo wysokiej jakości. Jakie jest zastosowanie tego gatunku? Bardzo obszerne: sosna wykorzystywana jest jako surowiec tartaczny, sklejkowy, celulozowy, opałowy…

Ciekawostką jest również fakt dotyczący trwałości drewna sosnowego. Wg literatury trwałość drewna sosnowego w stanie suchym (w pomieszczeniu) może wynosić nawet do 1000 lat; pod zadaszeniem od 90 do 120 lat, natomiast na powietrzu konstrukcje wolno stojące mogą przetrwać od 40 do 85 lat („Atlas najważniejszych gatunków drewna” W. Galewski, A. Korzeniowski; Warszawa 1958r.).
Na zakończenie warto wspomnieć o wartości nie do przecenienia, jeżeli chodzi o ten gatunek. Spacer po sosnowym lesie bardzo dobrze wpływa na nasze zdrowie. Zatem, zapraszamy do lasu, tym bardziej, że jesień, jaka w tym roku jest nam dana, zachęca do tego typu formy spędzania wolnego czasu.