Szybciej do Olsztyna i Szczytna – otwarcie remontowanej linii kolejowej

20 października wznowiony zostanie ruch pociągów osobowych na trasie Pisz – Szczytno – Olsztyn.

Do Olsztyna będziemy jeździli szybciej, wygodniej i bezpieczniej za sprawą trwającego prawie dwa lata generalnego remontu linii kolejowej 2019. Dzięki wymianie i modernizacji infrastruktury kolejowej przejazd na odcinku Pisz-Szczytno zostanie skrócony o ok. 30 min i będzie wynosił ok. 55 min. Przejazd na odcinku Szczytno-Ełk skróci się z 2 h 54 min do 1 h 30 minut, a na odcinku Olsztyn-Szczytno-Ełk skróci się z 3h 33 min do 2h. Wydłużenie czasu ukończenia prac na odcinku Pisz-Ełk związane jest z koniecznością wykonania dodatkowych prac na mostach w Piszu i Nowej Wsi Ełckiej oraz na 19 przepustach. Umowa z wykonawcą robót została w związku z tym przedłużona do maja 2020 r. ale jeśli pozwolą na to warunki atmosferyczne pracę mogą zakończyć się w grudniu 2019 r. Przeprowadzona modernizacja odcinka Pisz-Szczytno to koszt 146,1 mln zł.

Informacja o uruchomieniu połączeń ze Szczytnem przekazana została podczas briefing prasowego z udziałem senator Małgorzaty Kopiczko i posła Jerzego Małeckiego oraz z-cy dyrektora Centrum Realizacji Inwestycji ds. Projektów Unijnych PKP PLK S.A Romualda Mądrego.