GALA XV OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU POETYCKIEGO IM. MICHAŁA KAJKI

Już po raz piętnasty Muzeum Michała Kajki w Ogródku gościło laureatów Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego. 3 sierpnia wręczono nagrody i wyróżnienia autorom, których utwory znalazły uznanie członków jury.

W tym roku napłynęło ponad 175 zestawów wierszy, nie tylko z Polski, ale również zza granicy. Podczas uroczystej Gali, która jak co roku odbywa się w Muzeum M. Kajki, wręczono nagrody laureatom i zaprezentowano wyróżnione utwory. W ten sposób poezja powróciła do miejsca, gdzie przed laty tworzył najbardziej znany mazurski poeta – Michał Kajka.
Nagrody laureatom wręczyli członkowie jury Dariusz Kulesza, Teresa Tomsia i Marek Zagańczyk, oraz patroni honorowi tegorocznej edycji Konkursu: Starosta Piski – Andrzej Nowicki, oraz w imieniu Burmistrza Orzysza – Zbigniewa Włodkowskiego, Skarbnik Anna Kamińska.

POEZJA PONAD GRANICAMI
– To wyjątkowy konkurs, który od 15 lat staraniem pracowników Muzeum w Ogródku i Muzeum w Praniu, oraz Domu Kultury w Orzyszu i przy wsparciu władz samorządowych, jest okazją do prezentacji twórczości współczesnych poetów – podkreśla Michał Misztal z Muzeum M. Kajki. – To wszystko pod „patronatem” naszego mazurskiego twórcy – Michała Kajki.
Goście, którzy w sobotnie popołudnie odwiedzili Ogródek wysłuchali również wybranych wierszy Michała Kajki w wykonaniu aktora teatralnego – Grzegorza Daukszewicza. Każdy zainteresowany mógł nie tylko zatopić się na chwilę w poezji mazurskiej, ale również zwiedzić Muzeum, Bibliotekę Mazurską i plenerowe wystawy czasowe, które przybliżają turystom historię i kulturę naszego regionu.
– Orzysz jest niezwykle blisko związany z osobą Michała Kajki, stąd nasze wieloletnie zaangażowanie w organizację tego Konkursu – zaznacza Radosław Nowacki, z Domu Kultury w Orzyszu. – To tutaj Michał Kajka działał, to tutaj zmarł. Chcemy być ambasadorami poezji Michała Kajki i pielęgnować pamięć o tym twórcy, szczególnie poprzez organizację tego rodzaju wydarzeń, które budzą zainteresowanie w całym kraju, jak również poza jego granicami.

WYJĄTKOWY JUBILEUSZ
Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Michała Kajki to już tradycja. W Konkursie mogą brać udział wszyscy, niezależnie od przynależności do związków twórczych czy stowarzyszeń, którzy prześlą zestaw trzech niepublikowanych oraz nie ocenianych w innych konkursach wierszy.
Na początku lipca poznaliśmy wyniki XV Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. Michała Kajki. Jury zdecydowało o przyznaniu:

• I nagrody – Zofii Piłasiewicz z Augustowa za zestaw wierszy opatrzony godłem – Tajga

• II nagrody – Barbarze Gajewskiej z Piotrkowa Trybunalskiego za zestaw wierszy opatrzony godłem – GajBa

• III nagrody – Jakubowi Świdziniewskiemu z Olsztyna za zestaw wierszy opatrzony godłem – Kakalulu

Organizatorami konkursu są: Dom Kultury w Orzyszu i Muzeum Michała Kajki w Ogródku – Oddział Muzeum K.I. Gałczyńskiego Leśniczówka Pranie