Zmiana na stanowisku Komendanta Powiatowego Policji w Piszu

Nowym komendantem Powiatowym Policji w Piszu został podinsp. Marcin Kubas.

Zmiany na stanowisku komendanta powiatowego policji – szef piskiej policji – nadkom. Marcin Karmowski przejął obowiązki komendanta powiatowego policji w Węgorzewie. Nowym Komendantem Powiatowym Policji w Piszu został podinsp. Marcin Kubas, dotychczasowy pierwszy zastępca komendanta KPP w Piszu. W uroczystym przekazaniu obowiązków uczestniczył Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie, insp. Tomasz Klimek, policjanci, pracownicy cywilni oraz samorządowcy i politycy.

Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie podziękował nadkom. Marcinowi Karmowskiemu za efektywną i skuteczną pracę na rzecz bezpieczeństwa powiatu piskiego. Podkreślił, że odchodzący komendant dał się poznać jako doskonały fachowiec, dobry przełożony oraz policjant, z którym współpraca układa się na wysokim poziomie. Inspektor Tomasz Klimek dodał, że w piskiej komendzie są nie tylko bardzo dobre wyniki, dzięki pracy i zaangażowaniu wszystkich, zarówno funkcjonariuszy jak i pracowników cywilnych, ale także bardzo miła atmosfera. Życzył nadkom. Marcinowi Karmowskiemu równie dobrych wyników i sukcesów na stanowisku Komendanta Powiatowego Policji w Węgorzewie. Podinspektorowi Marcinowi Kubasowi, który mianowany został Komendantem Powiatowym Policji w Piszu, życzył natomiast utrzymania równie wysokiego poziomu pracy całego zespołu.

Następnie głos zabrał odchodzący nadkom. Marcin Karmowski. Komendant podziękował za 18 lat wspólnej pracy w Komendzie Powiatowej Policji w Piszu na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców powiatu. Serdeczne podziękowania za owocną współpracę skierował pod adresem policjantów, pracowników cywilnych oraz związków zawodowych. Dodał, że tylko wspólnymi siłami i pracą można było osiągnąć tak wysokie wyniki i sprawić, by mieszkańcy powiatu piskiego czuli się bezpiecznie. Komendant podziękował za bardzo dobrą współpracę samorządom, innym służbom oraz podmiotom działającym razem na rzecz lokalnego bezpieczeństwa. Wiele miłych i ciepłych słów pod adresem Komendanta Powiatowego Policji w Piszu, nadkom. Marcina Karmowskiego padło ze strony przybyłych na tę uroczystość gości.
Odchodzącego komendanta żegnali: poseł na Sejm RP- Jerzy Wojciech Małecki, Ksiądz Kapelan – dr Wojciech Kalinowski, Starosta Powiatu Piskiego- Andrzej Nowicki oraz członkowie zarządu, Zastępca Burmistrza Pisza- Janusz Puchalski, Burmistrz Białej Piskiej- Beata Sokołowska, Burmistrz Orzysza – Zbigniew Włodkowski oraz pani sekretarz Danuta Kowalewska reprezentująca Burmistrza Rucianego – Nidy. W uroczystości wzięli udział także przedstawiciele straży pożarnej, wojska, nadleśnictwa i prokuratury.