Gmina przekazała teren pod budowę śluzy na Pisie

Trwają prace przy przywróceniu połączenia wodnego Warszawa – Pisz.

We wtorek burmistrz Pisza Andrzej Szymborski przekazał na cele budowlane i projektowe nadrzeczne grunty, na których powstanie stopień wodny na Pisie. Sygnatariuszem porozumienia był Przemysławowi Dacy, prezes Wód Polskich.

Przy przekazaniu nieruchomości obecny był Grzegorz Witkowski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej oraz wojewoda warmińsko – mazurski, Artur Chojecki.

– Chciałbym dziś podziękować wszystkim osobom, które w jakikolwiek sposób przyczyniły się do tego, że ta ważna dla naszego miasta i regionu inwestycja ma poważne szanse na realizację – powiedział Andrzej Szymborski. – Dziś przekazujemy ten grunt na cele budowlane. Po realizacji tego przedsięwzięcia, Rada Miejska podejmie stosowną uchwałę i aktem notarialnym przekażemy ten teren Wodom Polskim.

W skład stopnia wodnego Pisz wejdą dwie oddzielne budowle: śluza żeglugowa oraz jaz z przepławką dla ryb i hydroelektrownia wodna o mocy ok. 0,2 MW. W Piszu powstać ma też baza sprzętowo – remontowa RZGW wraz z portem rzecznym. W zakres działań na całym szlaku wejdą: pracę modernizacyjne węzłów hydrotechnicznych w Nowogrodzie i Warszawie, przystosowanie do żeglugi koryta Narwi od Nowogrodu do zalewu Zegrzyńskiego i włączenie portu w Ostrołęce do szlaku żeglownego. W tym przedsięwzięciu Pisz odgrywał będzie kluczowa rolę. Faza projektowo – dokumentacyjna inwestycji zakończyć się ma najpóźniej do 2021 roku. Budowa nowych urządzeń hydrotechnicznych i regulacja Pisy na jej 80-kilometrowym odcinku, potrwa 3-4 lata. Koszty budowlane inwestycji, szacowane są na 225 mln zł.

Podczas uroczystego przekazania gruntów obecni byli również Mirosław Markowski, dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku, starosta piski Andrzej Nowicki oraz posłowie: Jerzy Małecki i Wojciech Kossakowski.