OGŁOSZENIE O PRZETARGU

NADLEŚNICTWO PISZ OGŁASZA PISEMNY, OFERTOWY PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DZIERŻAWĘ NA CZAS NIEOKREŚLONY GRUNTÓW ROLNYCH I GRUNTU PRZEZNACZONEGO NA CELE GOSPODARCZE I ROLNO-GOSPODARCZE SKARBU PAŃSTWA PAŃSTWOWEGO GOSPODARSTWA LEŚNEGO LASY PAŃSTWOWE

Informacje dotyczące przetargu dostępne są na stronie Nadleśnictwa Pisz:

http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_bialystok/nadl_pisz/komunikaty_i_ogloszenia