Stopień wodny i śluza zagwarantuje stały poziom Pisy

Przywrócenie połączenia wodnego Warszawy z Wielkimi Jeziorami Mazurskimi to jeden z priorytetowych celów Państwowego Gospodarstwa Wodnego WODY POLSKIE. Pisz aktywnie uczestniczy w tym przedsięwzięciu. Jego realizacja położy kres spadkom poziomu wody w Pisie.

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Białymstoku przedstawił plan zadań, których efektem końcowym ma być odtworzenie „Drogi wodnej Warszawa – Pisz”. O szczegółach przedsięwzięcia na specjalnej konferencji w Piszu mówił Henryk Jaros, zastępca dyrektora białostockiego oddziału RZGW Wody Polskie. Plany zakładają budowę szeregu nowych budowli hydrotechnicznych, dzięki którym możliwe będzie utrzymanie stałych poziomów wody na Pisie i Narwi. W tym przedsięwzięciu Pisz odgrywał będzie kluczowa rolę. Faza projektowo – dokumentacyjna inwestycji zakończyć się ma najpóźniej do 2021 roku. Budowa nowych urządzeń hydrotechnicznych i regulacja Pisy na jej 80-kilometrowym odcinku, potrwa 3-4 lata. Koszty budowlane inwestycji, szacowane są na 225 mln zł.

– Został już udrożniony Kanał Żerański, dzięki temu można realizować żeglugę turystyczną z Warszawy na Zalew Zegrzyński. Pisa jest przewidziana jako kolejny etap modernizacji drogi wodnej z Warszawy na Mazury – poinformował Henryk Jaros. – W Piszu konieczna będzie budowa podpiętrzenia. Retencjonowana za pomocą stopnia woda, zasilałaby rzekę Pisę i Narew w okresach niżówek eliminując zbyt niskie dla żeglugi stany wód.

W skład stopnia wodnego Pisz wejdą dwie oddzielne budowle: śluza żeglugowa zlokalizowana w istniejącym obecnie korycie rzeki na wysokości Fabryki Sklejka oraz jaz z przepławką dla ryb i hydroelektrownia wodna o mocy ok. 0,2 MW – zlokalizowane sąsiednio na wybudowanym w tym celu nowym korycie rzeki. W Piszu powstać ma też baza sprzętowo – remontowa RZGW wraz z portem rzecznym. W zakres działań na całym szlaku wejdą: pracę modernizacyjne węzłów hydrotechnicznych w Nowogrodzie i Warszawie, przystosowanie do żeglugi koryta Narwi od Nowogrodu do zalewu Zegrzyńskiego i włączenie portu w Ostrołęce do szlaku żeglownego.

Plany stworzenia turystycznej drogi wodnej Mazury – Warszawa wpisują się w inwestycje budowy portu oraz przebudowy wschodniego nadbrzeża Pisy, które aktualnie realizuje gmina Pisz. Wody Polskie planują regulacje rzeki i budowę jej prawego nadbrzeża na odcinku miejskim.

– Od stopnia wodnego do jeziora Roś należy wykonać ściankę szczelną po jednej stronie rzeki, gdyż druga strona jest aktualnie umacniana przez władze miasta – mówi Henryk Jaros. – Umocnienie wykonywane przez Wody Polskie musi być na tej samej rzędnej.

KOMENTARZ

Mam nadzieję, że się udało

Andrzej Szymborski, burmistrz Pisza

Od dawna zabiegaliśmy o skuteczne zajęcie się problemem niskiego poziomu wód Pisy i w jeziorze Roś, wahającym się w krytycznych okresach w przedziale nawet do 2 metrów. Mam nadzieję, że w końcu to się udało. Uregulowana rzeka wraz wybudowaną na niej infrastrukturą hydrotechniczną stanie się kluczowym odcinkiem szlaku Pisa – Narew – Wisła, uzyskując nowe oblicze jako atrakcja turystyczna. Zagwarantuje też właściwy i stabilny poziom wody w jeziorze Roś i na miejskim odcinku rzeki. Do Pisza będzie można w końcu swobodnie wpłynąć, czy to do strony Krainy Wielkich Jezior Mazurskich, czy stolicy. To na pewno sprawi, że pojawią się przed nami kolejne możliwości rozwoju w obszarze turystyki i rekreacji. Cieszy nas również fakt, że budowa nadbrzeża i portu na Pisie dostrzegana jest jako znaczący wkład w zaplanowane przedsięwzięcia Wód Polskich, związanych z budową „Drogi wodnej Warszawa – Pisz.

Źródło: UM w Piszu

W okresie wiosennym Pisa tworzy rozlewiska. Sytuacja zmienia się w lecie, kiedy poziom wody spada do krytycznie niskiego
Fot UM w Piszu