Powiat z tytułem najwyższego poziomu bezpieczeństwa

Powiat Piski został wyróżniony tytułem najwyższego poziomu bezpieczeństwa w ruchu drogowym na terenie województwa warmińsko – mazurskiego w roku 2018.

W środę w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Olsztynie odbyło się posiedzenie Warmińsko – Mazurskiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Podczas tego spotkania podsumowano stan bezpieczeństwa na drogach Warmii i Mazur. Ważnym punktem posiedzenia było uroczyste wręczenie wyróżnień dla przedstawicieli powiatu piskiego za osiągnięcie najwyższego poziomu bezpieczeństwa w ruchu drogowym w skali województwa warmińsko – mazurskiego.Nagrodę odebrał Komendant Powiatowy Policji w Piszu, nadkom. Marcin Karmowski oraz Grzegorz Pieloszczyk, Inspektor z Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Piszu, reprezentujący starostę.

– Ta nagroda to efekt codziennej, ciężkiej i rzetelnej pracy na rzecz bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Pragnę szczególnie podziękować policjantom piskiej drogówki, bo to w dużej mierze na ich barkach spoczywa odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa na naszych drogach – powiedział nadkom. Marcin Karmowski, komendant powiatowy KPP w Piszu. – To wyróżnienie to także efekt bardzo dobrze układającej się współpracy z samorządem lokalnym. Mam tu na myśli zarówno władze powiatowe, jak i gminne, które także mają swój wkład w bezpieczeństwo na drogach powiatu piskiego m.in. poprzez poprawę infrastruktury drogowej, budowę ciągów komunikacyjnych oraz ścieżek rowerowych.

W roku 2018 na drogach powiatu piskiego policjanci odnotowali 160 przestępstw drogowych, czyli o 9 mniej, niż rok wcześniej. Systematycznie, od kilku już lat, spada liczba wypadków na naszych drogach. W roku 2016 było ich 49, w roku 2017- 43, a w 2018 liczba ta spadła do 39. Należy zaznaczyć także, że w minionym roku tendencja spadkowa utrzymywała się również w ilości wypadków śmiertelnych. W 2017 było ich 6, a rok później zaledwie 3. Zmniejszyła się także liczba rannych z 53 w roku 2017 do 43 w roku 2018. To kolejne wyróżnienie dla powiatu piskiego za osiągnięcie najwyższego w województwie warmińsko – mazurskim poziomu bezpieczeństwa na drogach. Poprzednie otrzymaliśmy w 2012 roku.