Gimnazjaliści zdają egzaminy

Pomimo trwającego od poniedziałku ogólnopolskiego strajku nauczycieli, absolwenci piskich gimnazjów przystąpią dziś do egzaminów końcowych.

– Udało nam się zorganizować składy komisji, które przeprowadzą egzamin. Zasilone one zostały osobami z różnych placówek oświatowych – poinformowała Zuzanna Konopa, dyrektor Zakładu Ekonomicznej Obsługi Szkół i przedszkoli w Piszu.

Do ostatnich egzaminów gimnazjalnych przystąpić ma łącznie 284 uczniów z gminy Pisz. Egzaminy odbędą się w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 1 w Piszu, zdawać je będzie 81 uczniów. W gimnazjum w Szkole Podstawowej nr 4 do pisania testów przystąpi 46 uczniów. Do przeprowadzenia egzaminów dla 74 gimnazjalistów, gotowość wyraża również Samorządowe Gimnazjum Publiczne w ZSnr1 w Piszu / Nowy Ogólniak/.