Spotkanie informacyjne dla organizacji pozarządowych

W poniedziałek, 11 marca w Siedzibie Starostwa Powiatowego w Piszu (ul. Warszawska 1, sala nr 50 – konferencyjna) o godzinie 16:00 odbędzie się spotkanie informacyjne dla organizacji pozarządowych.

Podczas spotkania przekazane zostaną informacje dotyczące możliwości wsparcia działań realizowanych przez NGO zarówno ze środków krajowych jak i zagranicznych. Omówiony zostanie nabór wniosków w ramach Konkursu Ofert Starostwa Powiatowego w Piszu na realizację zadań publicznych w 2019 r. – Uwaga!!! nowe wzory ofert, umów i sprawozdań zgodne z rozporządzeniem Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. W trakcie spotkania przedstawiony zostanie także zarys działalności organizacji pozarządowych na terenie Powiatu Piskiego.

Nasze spotkanie wesprą i przekażą informacje na temat możliwości otrzymania grantów, przedstawiciele:
Lokalnej Grupy Działania “Mazurskie Morze” oraz Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Młodzieży!
Będzie więc mowa o grantach w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „Mazurskie Morze” na lata 2014-2020 oraz Programie mikrodotacji FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH WARMIA MAZURY LOKALNIE.
I oczywiście omówiony zostanie nabór wniosków w ramach Konkursu Ofert Starostwa Powiatowego w Piszu na realizację zadań publicznych w 2019 r.

Zapraszamy! Organizacje pozarządowe, grupy nieformalne i samopomocowe!