Leśniczówka Pranie zaprasza

Rok Gustawa Herlinga-Grudzińskiego – poznajmy bliżej sylwetkę autora „Innego świata”.

Muzeum K. I. Gałczyńskiego w Praniu zaprasza na spotkanie z Markiem Zagańczykiem (redaktorem, edytorem, autorem prozy podróżnej), który w swoim wystąpieniu “medaliony Herlinga-Grudzińskiego” przedstawi sylwetkę autora “Innego świata”. Wydarzenie wpisuję się w obchody ustanowionego na 2019 Roku Gustawa Herlinga-Grudzińskiego.
Spotkanie odbędzie się w sobotę 16 lutego o 17.00 w Leśniczówce Pranie. Tradycyjnie zakończy je ognisko i rozmowy.

Fot. pisarza: Bohdan Paczowski, Neapol 1988