To był dobry rok dla piskiej policji – mniej przestępstw, mniej wypadków

W Komendzie Powiatowej Policji w Piszu odbyła się roczna odprawa z udziałem Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie, insp. Tomasza Klimka.

W piskiej komendzie odbyła się roczna odprawa Komendanta Powiatowego Policji w Piszu, nadkom. Marcina Karmowskiego z podległymi funkcjonariuszami. W podsumowaniu uczestniczył Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie, insp. Tomasz Klimek.

Komendant Powiatowy przedstawił pracę policjantów w całym powiecie prezentując dane statyczne obrazujące osiągnięte wyniki. Nadkom. Marcin Karmowski podkreślił, że już od 2015 roku systematycznie spada ilość popełnianych przestępstw, rośnie natomiast ich wykrywalność. Wskaźnik wykrywalności w roku 2018 jest na poziomie 81,2%. Oznacza to, że jest wyższy niż średnia wojewódzka, która kształtuje się na poziomie 75,4%,

Podobnie przedstawiają się wskaźniki jeśli chodzi o przestępczość w tzw. „7 kategoriach przestępstw”, czyli tych najbardziej uciążliwych społecznie takich jak: kradzież, kradzież z włamaniem, kradzież samochodu, rozbój, uszczerbek na zdrowiu, bójka, pobicie, uszkodzenie mienia. Liczba przestępstw stwierdzonych w tej kategorii zmalała z 294 w 2017 roku do 214 w roku 2018. Tutaj także od roku 2015 kształtuje się systematyczny wzrost wykrywalności przy spadku dynamiki, czyli liczby popełnionych przestępstw.

Tendencja spadkowa występuje także w kategorii wykroczeń zwłaszcza tych najbardziej uciążliwych dla społeczeństwa. W 2018 odnotowano 212 wykroczeń przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu, czyli o 24 mniej niż rok wcześniej. Z 428 do 292 spadła liczba wykroczeń przeciwko mieniu, co także jest zadowalające.

Komendant zwrócił też uwagę na ideę funkcjonowania Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. W roku 2018 obywatele nanieśli na mapę 413 różnego rodzaju zgłoszeń w powiecie piskim. 228 z nich zostało uznanych za potwierdzone, a 140 zgłoszeń nie zostało potwierdzonych. Wskaźnik potwierdzalności w naszym powiecie kształtuje się na poziomie 59,08%. Najwięcej zgłoszeń dotyczyło: ruchu drogowego- 183, spożywania alkoholu w miejscach niedozwolonych – 113; ochrony środowiska- 24, miejsc grupowania się małoletnich – 16, ale naniesionych zostało też 5 zagrożeń w kategorii bezpieczeństwo na obszarach wodnych.

Jeśli zaś chodzi o sytuację na drogach to w roku 2018 policjanci odnotowali 160 przestępstw drogowych, czyli o 9 mniej niż rok wcześniej. Zwiększyła się natomiast liczba kolizji na piskich drogach z 454 do 592. Systematycznie spada liczba wypadków drogowych. W roku 2016 było ich 49, a w roku 2017 – 43, a w minionym roku- 39. Warto zaznaczyć, że w 2018 roku zmalała liczba wypadków śmiertelnych na naszych drogach z 6 w roku 2017 do 3. Zmniejszyła się też liczba rannych z 53 w 2017 do 43 w roku 2018.

Komendant Powiatowy zwrócił uwagę na to, że w minionym roku wzrosła liczba zatrzymanych nietrzeźwych kierujących, którzy dopuścili się popełnienia przestępstwa, czyli kierowali pojazdem mając ponad 0,5 promila alkoholu w organizmie. W roku 2018 policjanci zatrzymali 141 nietrzeźwych kierujących, a rok wcześniej – 139.

Nadkom. Marcin Karmowski podziękował wszystkim policjantom i pracownikom cywilnym za dobrą pracę i wyniki osiągnięte w roku 2018. Podziękowania złożył także pod adresem przedstawicieli lokalnych samorządów. Podziękował im za wspólne przedsięwzięcia podejmowane na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców naszego powiatu oraz za wsparcie finansowe, jakie piska policja otrzymała w roku 2018. Łączna kwota dofinansowania w minionym roku wyniosła ponad 200 000 złotych.

Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie, insp. Tomasz Klimek podsumowując pracę piskich policjantów powiedział, że wyniki osiągnięte przez KPP w Piszu są godne pochwały i świadczą o ciężkiej pracy i zaangażowaniu. Dodał, że taka tendencja utrzymuje się w tej jednostce już od 3 lat i warto to utrzymać. Komendant podziękował za wysiłek i zaangażowanie zarówno ze strony funkcjonariuszy, jak i pracowników cywilnych.

– Dzięki ciężkiej pracy całej policji aż 86% obywateli w naszym kraju czuje się bezpiecznie, a 93% czuje się bezpiecznie w miejscu zamieszkania, natomiast 74% obywateli ma zaufanie do policji, co plasuje tę formację na najwyższym miejscu. Jest to miły prezent w roku, w którym przypada setna rocznica istnienia Policji – mówił insp. Tomasz Klimek, komendant wojewódzki policji. – Życzę, abyście w tym roku utrzymali dotychczasowy wysoki poziom i oby na przyszłorocznej odprawie nie brakowało ciepłych słów pod waszym adresem.

Odprawa roczna zakończyła się bardzo miłym akcentem. Inspektor Tomasz Klimek uroczyście wręczył akt mianowania Komendantowi Powiatowemu Policji w Piszu, kom. Marcinowi Karmowskiemu na stopień nadkomisarza policji.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele lokalnego samorządu, wicestarosta Marek oraz burmistrzowie gmin oraz prokuratury oraz poseł na Sejm RP, Jerzy Małecki, . W podsumowaniu uczestniczył także prokurator z Prokuratury Rejonowej w Piszu.